VÝROČIA OSOBNOSTÍ: FRANTIŠEK JURIŠIČ

Február 2017: Výročia: František Jurišič, František Jurišič deťom

Režisér a animátor František Jurišič sa animovanému filmu venuje od 70. rokov 20. storočia, za tri desaťročia vytvoril pre Slovenskú televíziu rad úspešných večerníčkových seriálov, od roku 1976 pracoval v Štúdiu animovaných filmov v Bratislave a v roku 1993 stál pri založení Katedry animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde dodnes pôsobí ako pedagóg a vychoval mladú generáciu animátorov. Spolupracoval s ilustrátormi Kolomanom Leššom, Ondrejom Zimkom a Kazimírom Kanalom, animátormi Petrom Cigánom či Štefanom Martauzom, venoval sa kreslenému aj bábkovému filmu, pod jeho rukami ožívali handrové, keramické, hlinené aj plastelínové figúrky. K známym animovaným seriálom patria Rozprávky z hliny, Bol raz jeden tato, Vodník Rybka a figliar Šupka, Najmenší hrdinovia, Papierová Kika, Zvonček a Margarétka, Hlinené rozprávky. Posledným filmom z roku 2006 je ekologicky ladená Ekomorfóza. Jeho filmy boli uvedené na domácich aj zahraničných festivaloch a získali mnohé ocenenia. Okrem animovaného filmu nakrútil aj dokumentárne filmy Kúzelník Viktor Kubal, Videosalón Viktora Kubala (spoluréžia G. Kendy, 1987 – 1988) a Filmár Rudo Urc (1998).

Viac info

K3 František Jurišič deťom

František Jurišič deťom; František Jurišič, Štefan Martauz, 81´, 1982 – 1989, OV (sk) | filmotéka; František Jurišič, Štefan Martauz, verzie: OR

Pásmo krátkych animovaných filmov pri príležitosti 75. narodenín režiséra a pedagóga Františka Jurišiča (*18. 2. 1942). Uvedené budú filmy: Chlapček s čiapkou, Múdre prasiatko, Neposlušný bicykel, Nočná rozprávka, Domáca úloha, Rozprávka z vreca, Ki-ki-ri-kí, Letí, letí... tanier letí. Chlapček s čiapkou, František Jurišič 1987 (6´) Príbeh o detskej fantázii, o hľadaní šťastia a o modrom vtákovi, ktorý rozosmieva smutných ľudí. Múdre prasiatko, František Jurišič 1982 (11´) Nová verzia rozprávky o troch prasiatkach v krátkom bábkovom filme. Neposlušný bicykel, František Jurišič 1988 (9´) Film je zameraný na preventívnu výchovu mládeže a detí, ktoré používajú ako dopravný prostriedok bicykel. Nočná rozprávka, František Jurišič 1983 (13´) Bábkový príbeh, v ktorom ožije sen malého chlapčeka s vymaľovanými predmetmi z kuchynského dresu. Domáca úloha, František Jurišič 1986 (9´) O prváčikovi, ktorý sa spriatelí s perom a napíše úlohu na jednotku. Rozprávka z vreca, František Jurišič, Štefan Martauz 1989 (11´) Bábkový príbeh o handrových hračkách. Ki-ki-ri-kí, František Jurišič 1985 (8´) Bábková groteska o spáčovi, ktorého ruší neúnavný kohút. Letí, letí... tanier letí, František Jurišič 1988 (19´) Bábková rozprávka o stretnutí detí na sídlisku s vesmírnymi bytosťami. Zobraziť viac

2D OR MP
Viac info

K3 Výročia: František Jurišič

Výročia osobností: František Jurišič; František Jurišič, verzie: OR

Pásmo krátkych filmov pri príležitosti 80. narodenín režiséra a pedagóga Františka Jurišiča (*18. 2. 1942). Premietnuté budú filmy: Letí, letí... tanier letí, Chlapček s čiapkou, Domáca úloha, Ki-ki-ri-kí, Figúrky a figuríny, Múdre prasiatko, Letí, letí... tanier letí, František Jurišič, 1988, 18'
Bábková rozprávka o stretnutí detí na sídlisku s vesmírnymi bytosťami. Chlapček s čiapkou, František Jurišič, 1987, 5'
Príbeh o detskej fantázii, o hľadaní šťastia, ktoré je perzonifikované modrým vtákom rozosmievajúcim smutných ľudí. Domáca úloha, František Jurišič, 1986, 8'
O prváčikovi, ktorý sa spriatelí s perom a napíše úlohu na jednotku. Ki-ki-ri-kí, František Jurišič 1985, 8´
Bábková groteska o spáčovi, ktorého ruší neúnavný kohút. Figúrky a figuríny, František Jurišič 1983, 7´
Hudobné scénky o ľudských vlastnostiach a vášňach. Múdre prasiatko, František Jurišič 1982, 11´
Nová verzia rozprávky o troch prasiatkach v krátkom bábkovom filme. Zobraziť viac

2D OR MP