Výročia osobností: Ladislav Kudelka

1. jún 2017

28. júna by sa dožil 90 rokov režisér dokumentárnych filmov Ladislav Kudelka. Jeho tvorbu si pripomenieme projekciou pásma Výročia: Ladislav Kudelka, ktoré pripravila Eva Filová.

Viac info

K3 Výročia: Ladislav Kudelka

Výročia: Ladislav Kudelka; Ladislav Kudelka, 70´, 1960 – 1973, OV (sk) | filmotéka; Ladislav Kudelka, verzie: OR

Pásmo krátkych dokumentárnych filmov pri príležitosti nedožitých 90. narodenín režiséra Ladislava Kudelku (*28. 6. 1927 – 15. 2. 1986). Výber pripravila filmová historička Eva Filová. Premietnuté budú filmy: Lety nad hektármi, Dnešok slovenského filmu, Premeny, Muži zo skál, Čierna a červená, Rubači z Dunajských ostrovov, Deštrukcie. Lety nad hektármi, Ladislav Kudelka 1960 (14´) Dokumentárny film o práci Agroletu. Dnešok slovenského filmu, Ladislav Kudelka 1962 (9´) Propagačný film o slovenskom filme pre výstavu Slovensko v socialistickom Československu. Premeny, Ladislav Kudelka 1965 (12´) Pestrý kaleidoskop o pozitívnych i negatívnych javoch života Bratislavčanov. Muži zo skál, Ladislav Kudelka 1967 (11´) Dokumentárny film o ťažkej práci v kameňolomoch. Čierna a červená, Ladislav Kudelka 1967 (11´) Dokumentárny film o živote baníkov na Ostravsku motivovaný rovnomennou básňou Laca Novomeského. Rubači z Dunajských ostrovov, Ladislav Kudelka 1970 (10´) Dokumentárny film o práci drevorubačov na Dunajských ostrovoch. Deštrukcie, Ladislav Kudelka 1973 (11´) Dokumentárny film o dvoch brigádach pražských Vojenských stavieb, ktoré demolovaním nepotrebných objektov umožňujú ďalšiu výstavbu. Zobraziť viac

2D OR 15