Výstava Rudolf Fila: Nové obrazy starého sveta

7.6. o 16.30 

Vernisáž výstavy premalieb významného slovenského maliara Rudolfa Filu predstavuje súbor reprodukcií fotografií z filmu Dušana Hanáka Obrazy starého sveta z kalendára, ktorý vydal Slovenský filmový ústav. Rudolfa Filu kalendár zaujal natoľko, že sa ho rozhodol premaľovať. Súčasťou vernisáže bude aj projekcia filmov venovaných tvorbe Rudolfa Filu Farebná sonáta od Alexandra Strelingera a Premeny maľby a maľba premien režiséra Petra Geržu.

Kurátorom výstavy je estetik Peter Michalovič, Kino Lumière:

            V roku 1972 dokončil režisér a scenárista Dušan Hanák dokumentárny film Obrazy starého sveta. Inšpiráciou pre nakrútenie filmu boli fotografické cykly starých ľudí významného slovenského fotografa Martina Martinčeka. Niektoré z fotografií týchto starých ľudí boli použité aj vo filme, a pre potreby filmu boli doplnené novými fotografiami ľudí z Liptova a Oravy. Tých ľudí objavil Dušan Hanák a zachytil Vladimír Vavrek.

            Hanáka zaujali svojráznym postojom k životu a morálnou čistotou, pričom tento štýl života a viera v morálne hodnoty boli v čase nastupujúcej normalizácie vzácnymi fenoménmi. Spomínaní ľudia žili svoj každodenný život mimo civilizačného chaosu, a hoci ich život nebol ľahký, dokázali ho žiť dôstojne a hlavne v súlade s vlastným svedomím. Pred nikým sa neponižovali, nepotrebovali sa falošne vtierať do priazne mocných, nikoho nehanili. Žili akoby vo vlastnom čase a priestore, vytvorili si svoj vlastný mikrokozmos v makrokozme a v tom spočíva ich obdivuhodná jedinečnosť.

          Keď Slovenský filmový ústav vydal kalendár, ktorý obsahoval niektoré reprodukcie fotografií z filmu Obrazy starého sveta, Rudolfa Filu zaujal natoľko, že sa ho rozhodol premaľovať. K fotografiám nepristupoval ako k „vizuálnej surovine“ alebo ako obyčajnému podkladu, ale ako k rovnocennému dialogickému partnerovi. V dialógu s reprodukciami fotografií sa pokúsil zvýrazniť zaujímavé body a línie; zviditeľniť originalitu kompozície, ktorá výlučne dovtedy slúžila vizuálnej reprezentácii; upozorniť na tzv. slepé či aspoň nevidené miesta; presunom centra percepcie odkryť nové dimenzie fotografického obrazu a niekedy aj naznačiť polemiku s ním. Martinček a Hanák sa pokúsili zachytiť ľudí a cez nich aj starý svet ich života, a preto môžeme povedať, že zmysel ich fotografiám a filmu dáva to, čo reprezentujú. Naproti tomu sa Fila pokúsil oslabiť referenciu fotografického či filmového obrazu ku skutočnosť, pričom týmto oslabením sa pokúsil transformovať obraz na autoreferenčný obraz. Takéto obrazy nemožno jednostranne porovnávať zo skutočnosťou, pretože v prvom rade poukazujú na seba samé, zámerne problematizujú hranice reprezentácie a zároveň manifestujú slobodnú hru tvorcovej obrazotvornosti. Variabilita Filových maliarskych zásahov je obrovská, ako sám rád prízvukoval, pohybuje sa v nekonečnom rozpätí a tieto dva cykly premalieb túto jednoduchú a zároveň výstižnú pravdu bezvýhradne potvrdzujú.

            Fotografie, film a premaľba – každý z týchto druhov vizuálneho umenia je svojbytný a vyvíja sa na báze imanentných zákonitostí, napriek tomu je však medzi nimi niečo, čo nimi naprieč prechádza a tým je úsilie poskytnúť divákovi správu o ľuďoch a ich svete, ktorý vďaka svojej estetickej dimenzii a morálnemu apelu nestratil nič na svojej aktuálnosti. A tak to bude dovtedy, dokedy budú trvať fotografie, film a premaľby!

RUDOLF FILA (*1932, Příbram na Morave, + 2015 Bratislava)

Rudolf Fila študoval na Umělecko-průmyslové škole v Brne v oddelení úžitkovej maľby, ktoré viedol Bohdan Lacina (1950–1952) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Jána Mudrocha (1952–1958). V rokoch 1960–1990 pôsobil ako pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku 1990 prechádza na VŠVU v Bratislave, kde viedol ateliér voľnej tvorby. Od roku 1992 pôsobil ako nezávislý umelec. Realizoval viac ako 60 samostatných výstav doma aj v zahraničí. Zúčastnil sa aj vyše 30 domácich a zahraničných skupinových výstav. V roku 1997 vydal Slovart monografiu Juraja Mojžiša Rudolf Fila, v roku 2007 monografiu Fila Interpretatio Klimt Petra Michaloviča, v roku 2016 vydavateľstvo Slovart pre Galériu Mesta Bratislavy monografiu Petra Michaloviča a Ľudovíta Hološku Rudolf Fila. Rudolf Fila je autorom troch monografií, pričom za knihu Cestou mu bola v roku 2005 udelená Cena Dominika Tatarku. Na návrh Umeleckej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave rektor školy udelil doc. Rudolfovi Filovi na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 65. výročia vzniku školy čestný titul Doctor honoris causa.