Ilja Zeljenka a film

November 2017: Operácia X; 65, 000.000; Voda a práca; Slnko v sieti; Vstupujeme do doby atómovej; Každý týždeň sedem dní; Dvanásť storočí umenia; Panna zázračnica; Metamorfóza vlákna; Tri dcéry; Mašinka; Drak sa vracia; Bratislavský dóm sv. Martina; Génius

Jeden z najznámejších skladateľov novej slovenskej hudby. Autor opier Bátoryčka (1994), Posledné dni Veľkej Moravy (1996), orchestrálnych diel, inštrumentálnych koncertov, kantát, komorných skladieb, scénickej a filmovej hudby. V Elektroakustickom štúdiu Československého rozhlasu, v ktorom do roku 1968 pôsobil ako dramaturg a lektor, začal experimentovať s možnosťami elektroakustickej hudby, čo sa prejavilo aj v jeho tvorbe pre film. Od roku 1957 až do vylúčenia zo Zväzu slovenských skladateľov (1973) a zákazu činnosti skomponoval hudbu k približne sto hraným a dokumentárnym filmom. Spolupracoval s dokumentaristami Martinom Slivkom – Voda a práca (1963), Metamorfóza vlákna (1968), Odchádza človek (1968), s Vladom Kubenkom – Vyznávač snov (1970), Galanda (1970), s Ladislavom Kudelkom – Premenená zem (1959), Chlapi z Gaderskej doliny (1963) a i. Osobitné postavenie v Zeljenkovej tvorbe má Igricom ocenená hudba k filmu režiséra Eduarda Grečnera Drak sa vracia (1967), ktorá patrí k jeho najúspešnejším filmovým projektom. Spolupráca s režisérom Štefanom Uhrom na filmoch Slnko v sieti (1962), Panna zázračnica (1966), Tri dcéry (1967), Génius (1969), Keby som mal pušku (1971), Javor a Juliana (1972) a Dolina (1973) priniesla nový pohľad na funkciu hudby vo filme. Hudba prestala byť ilustratívna, dotvárala atmosféru príbehu a stala sa jednou z dôležitých zložiek filmu.

Fotogaléria

Viac info

65,000.000 + predfilm: Operácia X

65,000.000; Miroslav Horňák, 1961, OV (rôzne); Miroslav Horňák, 1961, verzie: OR

Príbehy z druhej svetovej vojny, orámované súčasnosťou, varujú pred novým svetovým konfliktom. predfilm: Operácia X r. Miroslav Horňák * 1963 * 10‘ * OV (sk) Dokumentárny film o práci pyrotechnikov v mínových poliach na Dukle. Zobraziť viac

2D OR 12
Viac info

Slnko v sieti + predfilm: Voda a práca

Slnko v sieti; Štefan Uher, 1962, verzie: AT , OR : slk

Lyrický príbeh nesmelej lásky dvoch mladých ľudí zachytáva emocionálne dozrievanie súdobej mládeže, ktorá sa snaží zakryť svoju neistotu, neskúsenosť a strach zo života hraným cynizmom a odmietavou pózou. Ich vnútorný svet je však plný citov, ku ktorým sa nechcú verejne priznať. Zobraziť viac

2D AT OR 15
Viac info

Každý týždeň sedem dní + predfilm: Vstupujeme do doby atómovej

Každý týždeň sedem dní; Eduard Grečner, 1964, verzie: OR

Súdobý psychologický príbeh zo života vysokoškolákov, ktorí si často aj za cenu vlastných omylov a sklamaní hľadajú svoje miesto v spoločnosti. Film zachytáva pocity neistoty a strachu, ktoré sa zmocňujú ľudí pred hroziacim nebezpečenstvom nukleárnej vojny. Film uvádzame pri príležitosti Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva (27. október) digitálne reštaurovaný v slovenskej premiére. Film bol digitálne reštaurovaný Slovenským filmovým ústavom. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Panna zázračnica + predfilm: Dvanásť storočí umenia

Panna zázračnica; Štefan Uher, 1966, verzie: OR : slk

Film zachytáva život mladej generácie umelcov, formujúcej sa uprostred vojny. Anabella, mladé krásne dievča, sa zoznámi s celou skupinou priateľov rozochvieva v nich túžby, stane sa predmetom ich predstáv. Očarení jej „zázračnosťou“ však nevidia Anabellin smútok, ktorý vyústi v jej tragický koniec. Filmová adaptácia rovnomennej novely Dominika Tatarku. Zobraziť viac

2D Stream OR 15
Viac info

Tri dcéry + predfilm: Metamorfóza vlákna

Tri dcéry;; Štefan Uher, 1967, verzie: OR : ces, slk

Aktualizácia starej ľudovej balady o otcovi a o jeho troch dcérach. Starý Majda po vyvlastnení jeho majetku hľadá útočište u svojich troch dcér, ktoré kedysi sám poslal do kláštora, aby nemusel deliť statok. Jedine najmladšia dcéra je aj napriek vyhosteniu z kolektívu svojich radových sestier ochotná sa oňho postarať. Film uvádzame pri príležitosti 105. výročia narodenia spisovateľa a scenáristu Alfonza Bednára (13. 10. 1914 – 9. 11. 1989), ktorý napísal scenáre k viacerým filmom režiséra Štefana Uhra, vrátane filmu Tri dcéry. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Drak sa vracia + predfilm: Mašinka

Drak sa vracia; Eduard Grečner, 1967, verzie: SV , OR : slk

Balada o láske, nenávisti a hľadaní cesty z osamelosti. Dramatický príbeh uzavretého a neprístupného hrnčiara Martina Lepiša, ktorého okolie obviňuje zo skutkov, ktorých sa nikdy nedopustil. Po rokoch sa vracia, ale ani jeho statočná záchrana majetku dedinčanov pred lesným požiarom mu neprinesie dôveru ani miesto medzi ľuďmi. Filmová adaptácia rovnomennej novely Dobroslava Chrobáka. Zobraziť viac

2D SV OR MP
Viac info

Génius + predfilm: Bratislavský dóm sv. Martina

Génius; Štefan Uher, 1969, verzie: OR : slk

Metaforický príbeh o konflikte ľudského rozumu a ideálov s odľudšteným mechanizmom spoločenských inštitúcií. Satira kritizujúca negatívne vzťahy medzi ľuďmi, odsudzujúca zlo ľudských charakterov a z nich vyplývajúce vlastnosti - pýchu, závisť, zlomyseľnú škodoradosť, nenávisť a mamonárstvo. Uvádzame pri príležitosti 85. narodenín kameramana Stanislava Szomolányiho (nar. 14. 1. 1935). Zobraziť viac

2D OR 15