Kamera 2017

28. - 30.11.2017

Asociácia slovenských kameramanov (ASK) vyhlásila už po ôsmy raz súťaž o najlepší kameramanský výkon. Tvorcovia prihlásili 98 diel, ktoré vznikli za ostatné dva roky v rámci hranej filmovej tvorby, dokumentov, televíznych seriálov, krátkych filmov, reklám a videoklipov ako aj študentskej tvorby. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 29. novembra 2017 v Kine Lumière. Program podujatia KAMERA 2017 chce upriamiť pozornosť na túto profesiu a potrvá celý deň – filmárom ponúkne prehliadku aj stretnutia a diskusie.

Bez kameramana film nevznikne, musí ho niekto natočiť. Ide o najdôležitejšiu filmovú profesiu. Nosný je príbeh, jeho nositeľom je herec a film je umenie, ktoré je zastrešené práve kamerou, cez ňu je vyrozprávaný príbeh, myšlienka a to celé je film. Inak by to bola literatúra či divadlo. Samozrejme s podporou všetkých ostatných filmových profesií,” povedal prezident ASK, kameraman Noro Hudec.

Súťažných je šesť kategórií: 1. hraná filmová tvorba, 2. televízny seriál, 3. dokumentárny film, 4. krátky film, 5. reklama a videoklip, 6. študentský film. O laureátoch rozhodne päťčlenná porota: kameramani Dodo Šimončič (predseda), Vladimír Holloš, Richard Žolko (zástupca Literárneho fondu), strihač Roman Varga a filmová publicistka Eva Križková.

Členovia asociácie udelia ešte dve ceny mimo súťaž: Cenu za technologický prínos a Cenu za celoživotné dielo.

Do dňa uzávierky, 17. októbra 2017 sa do súťaže prihlásilo presne 98 audiovizuálnych diel, z toho 10 celovečerných hraných filmov, 15 dokumentárnych filmov, 10 krátkych filmov, šesť televíznych seriálov, 37 reklám a videoklipov, 20 študentských filmov. Všetky prihlásené práce spĺňajú podmienky súťaže; vytvorili ich kameramani a kameramanky, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, prípadne inej národnosti, no s trvalým pobytom na Slovensku. Diela musia byť s ročením od decembra 2015 do konca novembra 2017.

Zmyslom súťaže KAMERA je podľa prezidenta asociácie upozorniť na tvorbu slovenských kameramanov, povýšiť ju na prehliadku ocenených prác a príležitosť na odborné diskusie i menej formálne stretnutia. Navyše tým, že štatút súťaže dovoľuje prihlásiť aj dielo slovenského kameramana, kameramanky, ktoré vzniklo mimo Slovenska, bez slovenskej produkcie, dozvedáme sa tak o úspechoch domácich filmárov, na čo je dobré upozorniť.

Podujatie bude prístupné aj pre verejnosť.

Asociácia slovenských kameramanov má približne 40 členov všetkých generácií, od debutantov po absolvovní umeleckých škôl až po najstarších kameramanov, ktorí boli a sú zásadným vkladom do československej či slovenskej kinematografie, ako napríklad Stanislav Szomolányi, Dodo Šimončič, Ján Ďuriš, Vladimír Holloš, Ladislav Kraus. “Naša asocácia, to sú predovšetkým ľudia a to, čo vedia, čo vytvárajú, to sú ich skúsenosti, ktorými chcú prispievať do debaty a inšpirovať; to je podstata našej asociácie bez technologického či finančného zázemia,” doplnil prezident ASK Noro Hudec.

Svoje organizácie majú medzi filmármi aj strihači a producenti.

Fotogaléria

Viac info

Kristove roky | Kamera 2017

Kristove roky; Juraj Jakubisko, 1967, verzie: OR : slk

Film Juraja Jakubiska Kristove roky má v dejinách slovenskej kinematografie významné postavenie, ktoré je okrem iného dané aj tým, že ho možno považovať nielen za Jakubiskov dlhometrážny hraný debut, ale aj za začiatok tvorby nastupujúcej generácie režisérov, ktorá študovala na FAMU. Kristove roky sú teda generačným filmom, čo okrem iného potvrdzujú aj príbeh mladého umelca hľadajúceho svoju identitu, narácia príbehu využívajúce netradičné filmové obrazy a výber hercov, a aj preto možno tento film bez pochybností považovať za cenný a dôležitý príspevok k rozvíjaniu estetiky a poetiky československej novej vlny. Film uvádzame pri príležitosti 80. výročia narodenia slovenského kameramana Igora Luthera. Zobraziť viac

2D Stream OR 15
Viac info

Iné rozmery kameramanskej profesie | diskusia/Kamera 2017

Iné rozmery kameramanskej profesie | Kamera 2017;

Diskusiu otvorí Štefan Komorný spolu s významným rodákom zo Slovenska - Ivanom Puťorom, ktorý veľkú časť svojho života pôsobil v Kanade a USA. Jeho technologický prínos v kameramanskej tvorbe ovplyvnil do vysokej miery nielen európskych, ale aj amerických kameramanov, a je autorom viacerých patentov. Peter Csordás ako zástupca Slovenského filmového ústavu bude následne prezentovať digitalizáciu kultúrneho dedičstva na konkrétnom titule, ktorá bude dokumentovať komplexný prístup SFÚ k tejto problematike. moderátor: Štefan Komorný hostia: Ivan Puťora, Peter Csordás Zobraziť viac

Viac info

Profesia kameramana v premenách času | diskusia/Kamera 2017

Profesia kameramana v premenách času | Kamera 2017;

Zástupcovia kameramanov hranej, dokumentárnej a televíznej tvorby. Tí, ktorých "pohyblivé obrázky" tvoria základ slovenskej kinematografie a dodnes ovplyvňujú všetky generácie filmárov. Diskusia vedená režisérom Martinom Šulíkom, na tému ako sa zmenila a mení práca kameramana posledných päťdesiat rokov. moderátor: Martin Šulík hostia: Igor Luther, Dodo Šimončič, Richard Krivda, Ladislav Kraus Zobraziť viac

Viac info

Postel | Kamera 2017

Postel; Oskar Reif, 1998, verzie: OR : ces

Psychoanalytická groteska líči životný príbeh slabošského muža, ochromeného okolitým ženským svetom. Silno štylizovaná širokouhlá čiernobiela kamera, expresívne herecké výkony a jemne felliniovské ozvuky vytvorili pre český film 90. rokov značne netypické dielo. Film súťažil o Zlatú kameru na 51. MFF Cannes 1998. Zobraziť viac

2D DVD/BD OR 15
Viac info

Kamera 2017 - víťazný film

Malá trilógia o jalovej ľúbosti; Kristián Grupač, verzie: OR : slk

Malá trilógia o jalovej ľúbosti pozostáva z troch krátkych filmov nakrútených na 16 mm negatívny materiál. Experimentálne rozhranie zobrazuje tri rôzne svety, osudy a časopriestory, v ktorých nádeje a horlivé citové vzplanutia končia zakaždým rovnako, no súčasne úplne inak. Príďte si vychutnať toto špeciálne premietanie za účasti autorského dua Kristián Grupač & Andrej Dlabáč. Krek | Krek Kristián Grupač, 2019, 8 min. Nekonečne čierna anekdota v živote mladého muža. Krek rozpovedá príbeh človeka žijúceho na internátoch v Mlynskej doline. Nosnou témou je každodenná zdrvujúca rutina, ktorá sa cyklicky opakuje a pripomína tak labyrint, z ktorého je takmer nemožné vyviaznuť. Toto všetko podporené iracionálnymi, často do absurdnosti zachádzajúcimi situáciami, reprezentuje jeho vlastné duševné rozpoloženie vo vzťahu k prostrediu, v ktorom žije. Manifest pohŕdania | The Manifesto of Despise Kristián Grupač, 2019, 8 min. Klasický príbeh básnika v novom šate sa rodí podobne ako báseň - z bublania spenenej krvi, poníženia a napokon vyslovenia toho jediného slova, ktoré nám stále drieme pod jazykom. Svit nežnej irónie | The Gleam of Delicate Irony Kristián Grupač, 2019, 8 min. Starý mládenec, ktorý na chvíľu opustí svoju dlhoročnú hrejivú rutinu, aby sa nakoniec mohol uistiť o bezpečnom návrate späť k nej. Michal Babička sedí za stolom, popíja kávu a rutinérsky vystrihuje nové prasiatka do zbierky. Je samotár a ľudia ho desia. V jedno ráno je však všetko úplne inak. Na oko. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Plechový bubienok (režisérsky zostrih) | Kamera 2017

Die Blechtrommel; Volker Schlöndorff, 1979, verzie: OR , ČT : deu

Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945 a sleduje osudy postáv na pozadí premien mesta Gdaňsk, ktorého genius loci sa stáva ďalším protagonistom. Rozprávačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Predstieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červenobiely plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje. Zobraziť viac

2D OR ČT 15