Filmová hudba: Zdeněk Liška

December 2017: Marketa Lazarová, Pěnička a Paraplíčko, Medená veža

Svoj výber troch filmov s hudbou Zdeňka Lišku som koncipoval podľa kritéria, aby vynikol extrémne široký kompozičný záber tohto skladateľa, ktorý zásadným spôsobom formoval českú a slovenskú kinematografiu šesťdesiatych až osemdesiatych rokov. Marketa Lazarová ako unikátny príklad schopnosti vcítenia sa (súčasného) tvorcu do myslenia anonymného stredovekého skladateľa a Pěnička a Paraplíčko ako skvostný žánrový obrázok pražského podsvetia so svojim špecifickým hudobným jazykom pokleslých šantánov. Medená veža je fascinujúcim príkladom hudobnej empatie k majestátu hôr a dokonalým pochopením špecifík slovenskej filmovej reči.

Jozef Červenka

Viac info

Marketa Lazarová | filmotéka

Marketa Lazarová | MFF FEBIOFEST 2024; František Vláčil, 1967, verzie: OR , AT : ces

Monumentálna poetická kompozícia s náročnými výtvarnými a významovými podtextami je kongeniálnou interpretáciou rovnomennej Vančurovej predlohy. V čase lúpežných rytierov, prepadávajúcich pocestných na kráľovských cestách, stredovekého násilia a krutosti, boja s vierou v pohanských bohov, krvavej pomsty a vášní, keď ľudský život mal len nepatrnú cenu, sa Marketa z lúpežníckeho rodu Lazara z Obořišťa zriekne pre svoju lásku k Mikolášovi, synovi Kozlíka z Roháčku (ktorého lúpežnícky rod je s Lazarovým v roztržke), lásky k Bohu, ktorému bola zasľúbená. Film uvádzame pri príležitosti 70. narodenín herečky Magdy Vášáryovej (*26. 8. 1948), ktorá vo filme stvárnila postavu Markety. Zobraziť viac

2D OR AT 15
Viac info

Pěnička a paraplíčko

Pěnička a paraplíčko; Jiří Sequens st., 1970, OV (cz) | filmotéka; Jiří Sequens st., 1970, verzie: OR

Klasický kriminálny prípad, na ktorého začiatku je mŕtvola nájdená za skorého rána vo vodách Vltavy. Jedná sa o Toufara, ktorý má v chrbte zapichnutý nôž a bol podozrievaný šéfom kriminálky Vacátkom z lúpeže v Legiobanke. Vacátkovi podriadený, detektívi Bouše a Brůžek, sa vydajú navštíviť Toufarovu milenku Annu Kulatú, prezívanú v podsvetí Paraplíčko. Hlavným podozrivým z vraždy sa stáva Pěnička, s ktorým predtým žila, než ho zavreli na tri roky do väzenia. Pěnička má alibi a vyzerá, že „seká dobrotu“... Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Medená veža

Medená veža; Martin Hollý, 1970, verzie: OR : slk

Dramatický príbeh troch priateľov žijúcich osamote a spokojne v horskej chate vo Vysokých Tatrách. Po príchode manželky jedného z nich je dovtedy neohrozené priateľstvo vystavené ťažkým skúškam. Film uvádzame pri príležitosti 85. narodenín herca Štefana Kvietika (nar. 10. 5. 1934), ktorý vo filme stvárnil postavu Joža Beleja. Zobraziť viac

2D OR MP