Queer Film a Kontext

4. - 30. 12. 2017

 

Projekt Queer film a kontext je nový populárno-náučný cyklus, ktorý nás prevedie zmenami paradigmy zobrazovania LGBTI postáv (lesieb, gayov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych postáv) vo filme, priblíži reflexiu spoločenských nálad a postojov voči LGBTI minorite vo filmovej produkcii a médiách. QUEER film a kontext je kultúrnou a osvetovou aktivitou, ktorá je zameraná na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o živote LGBTI ľudí, snaží sa prispieť k eliminácii homofóbnych a xenofóbnych postojov v spoločnosti, poskytnúť LGBTI minorite ako aj jej jednotlivcom kultúrno-spoločenský rámec pre sebapoznávanie.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Iniciatíva Inakosť.

Vstupné: 
Vstup na Cinepass Queer Film a kontext/FFi 2017 voľný. Kapacita kinosály je obmedzená, nezabudnite si spraviť rezerváciu cez cinepass.sk, ďakujeme!

Cinepass v predaji na www.cinepass.sk v cene: 10 €
Jednorazová vstupenka: 4,00 €/3,00 €* (Hana a jej bratia: 3,00 €/2,00 €*)

* Zľavnené vstupné sa vzťahuje na držiteľov preukazov filmových klubov (preukaz FK), ZŤP, ZŤP sprievod, seniorov.

Viac info

Hana a jej bratia | QFaK - VSTUP VOĽNÝ

Hana a jej bratia; Vladimír Adásek, 2001, OV (sk) + AT; Vladimír Adásek, 2001, verzie: OR , AT

Film Hana a jej bratia je úsmevný, no pritom poetický príbeh z mestského prostredia, ktorý rozpráva o "väzení na slobode". Odohráva sa v dvoch líniách - v kabarete a v rodine hlavného hrdinu Martina. Postavičky z kabaretu ako keby žili v celkom inom svete ako Martinova "uletená" rodina. Jeho očami sa zoznámime s jeho rodičmi, tetami, ujami, sesternicami a bratrancami, ale aj s obyvateľmi ulice, ktorých každodenne stretá. Každá z postáv príbehu má svoj problém a každá si ho svojsky rieši. Martin v spleti týchto zložitých vzťahov hľadá niekoho, s kým by si aspoň trochu rozumel. Zobraziť viac

2D OR AT 15
Viac info

Moje súkromné Idaho | QFaK

My Own Private Idaho; Gus Van Sant, 1991, OV (ang.) + eST | QFaK; Gus Van Sant, 1991, verzie: OR

Scott (K. Reeves) je mladík z vyššej triedy, ktorý v rámci adolescentnej rebélie vyhľadáva outsiderov, vydedencov spoločnosti. Na svojich potulkách stretáva Richardovu čudácku partiu, ale predovšetkým Mika (R. Phoenix), mladého prostitúta, narkoleptika, ktorého zraniteľnosť a odkázanosť na dobro-nedobro náhodných okoloidúcich je alarmujúca... Moje súkromné Idaho patrí k tým filmom Gusa Van Santa, pri ktorých je zrejmé, že nepristúpil na kompromisy, žánrové danosti či hollywoodsky naratívny diktát. Svojrázna parafráza vybraných motívov Shakespearovho Henricha IV má podobu nelineárnej, výbušnej, ale zároveň nežnej a melancholickej road movie, v ktorej sa dotýkajú láska a zrada, samota a spoluúčasť, homosexualita a heterosexualita, bezstarostná hra a existenčný boj. Vysvetlivky: OV - originálna verzia eST - elektronicky klikané slovenské titulky QFaK - Queer Film a Kontext Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Philadephia | QFaK

Philadelphia; Jonathan Demme, 1993, OV (ang.) + eST | QFaK; Jonathan Demme, 1993, verzie: OR

Andrew Beckett je právnik. Mladý, brilantný právnik. Homosexuál, infikovaný vírusom HIV. Svoju chorobu dlho tají, presvedčený o tom, že s jeho službou klientom nesúvisí. A potom je jedného dňa prepustený, údajne pre pracovnú neschopnosť. Ale Andy vie, prečo prišiel o miesto. Pripravili ho o nej predsudky, strach, panika a odpor. Diskriminácia. Vie, že jeho dni sú zrátané, ale nevzdáva sa. Hľadá právnika, ktorý by mu pomohol v procese s jeho materskou firmou - a nachádza. Joe Miller nie je tak úspešný, ako býval Andy, ale jeho vytrvalá viera v právo z neho robí ideálneho spojenca. Napriek tomu sa však zdráha prijať Beckettov prípad. Rovnako ako obžalovaní, ako porota, ako všetci ostatní, aj on nemá rád homosexuálov a štíti sa AIDS. A snáď práve pre svoj odpor nakoniec prijíma, presvedčený o tom, že v meste, kde bola vyhlásená americká ústava, zaručuje rovnosť všetkých, nemožno tento boj vzdať. Súdny spor začína ... Vysvetlivky: OV - originálna verzia eST - elektronicky klikané slovenské titulky QFaK - Queer Film a Kontext Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Moja nádherná práčovňa | QFaK

My Beautiful Laundrette; Stephen Frears, 1985, OV (ang.) + eST | QFaK; Stephen Frears, 1985, verzie: OR

Mladý Pakistanec Omar sa zmieta medzi dvoma možnými prístupmi k životu prisťahovalca v Anglicku. Jeden reprezentuje jeho zatrpknutý otec intelektuál, ktorý sa úplne dištancuje od západného životného štýlu. Druhú cestu mu ukazuje strýko, ktorý pristúpil na anglický thatcherovský individualizmus a rozhodol sa "podojiť systém" využitím všetkých legálnych aj nelegálnych prostriedkov. Stephen Frears a Daniel Day Lewis v životnej forme. Vysvetlivky: OV - originálna verzia eST - elektronicky klikané slovenské titulky QFaK - Queer Film a Kontext Zobraziť viac

2D OR 15