Kino Čas I: Ako sme sa konštituovali

22.1.2018 | 18:15

Pamätníci si iste spomínajú na kino Čas v „Palacke“ na Poštovej ulici s celodenným programom krátkometrážnych spravodajských, populárno-vedeckých a dokumentárnych filmov a grotesiek, ako na obľúbené miesto milencov i „blicujúcich“ záškolákov, ktoré šťavnato popísal Július Satinský. Celoročným cyklom Kino Čas – a prostredníctvom krátkych filmov z archívu Slovenského filmového ústavu – by sme chceli oživiť „životný cyklus“ spoločnosti pred rokom 1990, konkrétne od 40. do konca 80. rokov minulého storočia. Do magického „osmičkového“ roku 2018 vykročíme pásmom filmov s názvom Ako sme sa konštituovali, ktorým si pripomenieme niekoľko prelomových výročí: revolučný rok 1848 v analógii k tzv. Víťaznému februáru, založenie Matice slovenskej, novú ústavu Československej socialistickej republiky, prijatie zákona o federalizácii Československa a napokon, súvislosti prvej republiky, ktoré boli spolu s kľúčovými osobnosťami, Tomášom Garrigueom Masarykom a Milanom Rastislavom Štefánikom, vrátené v roku 1990 do učebníc dejepisu. V ďalších mesiacoch budeme sledovať éru budovateľského étosu, industrializácie a mechanizácie, reorganizácie školstva a lákavých náborov do odborných učilíšť a robotníckych profesií, ale aj chvíle oddychu a odborových rekreácií, úspechy vrcholového športu, dobu bezplatnej zdravotníckej starostlivosti, zdolávanie aj zachraňovanie prírody, dobývanie vesmíru a boj za mier, ako aj občiansky vzdor v podobe komunálnej kritiky, satiry i kriminality. Celoročný cyklus Kraťasy z archívu: Kino Čas zostavila a jednotlivé projekcie bude lektorsky uvádzať filmová historička Eva Filová.

Viac info

Kino Čas I: Ako sme sa konštituovali

Kino Čas I: Ako sme sa konštituovali; rôzni, 1948 – 1990, OV (sk) | filmotéka; Réžia: rôzni, verzie: OR

V pásme dokumentárnych a spravodajských filmov si pripomenieme niekoľko prelomových výročí: revolučný rok 1848 v analógii k tzv. Víťaznému februáru, založenie Matice slovenskej, novú ústavu ČSSR, prijatie zákona o federalizácii Československa a tiež kľúčové osobnosti prvej republiky. Premietnuté budú filmy: Za práva ľudu, Ivan Július Kovačevič 1948 (12´) Filmová spomienka na revolučný rok 1848 na Slovensku. Sto rokov Matice slovenskej, Pavel Čalovka 1962 (14´) Dokumentárny film o histórii a o súčasnosti Matice slovenskej, založenej 6. júna 1861. Hľadanie budúcnosti, Jozef Zachar 1960 (11´) Dokumentárny film o novej ústave Československej socialistickej republiky. Týždeň vo filme. 45/1968, Milan Černák 1968 (11´) Monotematický žurnál k prijatiu zákona o federalizácii Československa k 50. výročiu republiky. Sonda. 4/1990. Stratené dejiny?, Rudolf Ferko 1990 (17´) Film o skresľovaní našich novodobých dejín do roku 1989 pri príležitosti tlače nových učebníc dejepisu. Anketa medzi žiakmi odhaľuje deravé znalosti o prvej republike... Kinožurnál. 20/1990, Znovuzrodenie M. R. Štefánika, Vladimír Mináč 1990 (15´) Monotematické číslo filmového žurnálu k 71. výročiu úmrtia M. R. Štefánika. Zobraziť viac

2D OR 15