Očami filmových spravodajcov | Január 2018

8.1.2018 | 18:15

 

 
Profesor Rudolf Urc sa v rámci cyklu Očami filmových spravodajcov venuje roku 1968, no nie augustovým udalostiam, ale priebehu tzv. pražskej jari (a zmyslu idey „socializmu s ľudskou tvárou“) a poaugustovému životu spoločnosti. Rok 1968 sa tak zo zvolenej perspektívy ukazuje ako rok nádejí a ilúzií

Viac info

1968: rok nádejí a ilúzií | Očami filmových spravodajcov

1968: rok nádejí a ilúzií; 1968, OV (sk); 1968, verzie: OR

Rok 1968 sa zvyčajne asociuje najmä s augustovým okupačným nájazdom piatich „bratských krajín“. Avšak pomerne málo sa vie o samotnom priebehu tzv. pražskej jari a o zmysle vtedajšej idey „socializmu s ľudskou tvárou“. Mnoho nám o tom napovie dobové filmové spravodajstvo najmä cez stretnutie s vysokoškolákmi a predstaviteľmi inteligencie, zrušenie ostatných drôtov na hraniciach či súdne rehabilitácie, ako aj návrat k významným a dovtedy zaznávaným osobnostiam našich dejín. Samotná téma augustových udalostí už bola spracovaná spravodajcami v obsiahlom dvojtýždenníku Čierne dni, preto sa k nej nebudeme vracať. O to zaujímavejšie budú obrazy poaugustového života spoločnosti, ktoré málokto pozná. A určite zaujme aj bilančné posledné vydanie týždenníka z roku 1968. Uvedené budú vydania Týždňa vo filme z roku 1968: č.14, 18, 20, 30, 40, 52. Zobraziť viac

2D OR 15