Výročia osobností: Jiří Menzel

Február 2018: Ostře sledované vlaky, Upír z Feratu

Režisér a scenárista Jiří Menzel (*23. 2. 1938) patrí bezpochyby medzi najvýznamnejšie osobnosti českej kinematografie. Do sveta filmu vstúpil v druhej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia ako jeden z popredných predstaviteľov českej novej vlny. Z tohto obdobia uvedieme vo februári Menzelov dlhometrážny debut Ostře sledované vlaky. Film ocenený Oscarom patrí medzi viaceré Menzelove adaptácie literárnych diel významného českého spisovateľa Bohumila Hrabala. Menzel si našiel spôsob ako hrabalovskú poetiku preniesť na plátno tak, ako to bolo aj v prípade iného významného českého spisovateľa Vladislava Vančuru (napr. Rozmarné léto). Jeho filmy sú charakteristické pábitelskou hravosťou, špecifickým humorom a láskavým pohľadom na životy jeho filmových postáv s ich „malými“ problémami. Menzel bol nielen režisér a scenárista, ale venoval sa rovnako aj herectvu, hrával tak vo svojich filmoch ako aj v dielach svojich režisérskych kolegov. Takto napríklad vo filme Upír z Feratu Juraja Herza stvárnil rolu dr. Mareka.

Viac info

Ostře sledované vlaky | filmotéka

Ostře sledované vlaky; Jiří Menzel, 1966, verzie: OR : ces

Na sklonku II. svetovej vojny slúži na malej českej staničke, ktorou prechádzajú ostro sledované vlaky, železničiarsky elév Miloš Hrma, obdivujúci úspešného sukničkára, výpravcu Hubičku, a trápi sa tým, že v milostnej chvíli u svojho dievčaťa ako muž zlyhal. V zúfalstve sa pokúsi o samovraždu, no s pomocou pôvabnej ilegálnej spojky Viktórie sa mu svoj handicap podarí prekonať. Sila tragikomickej výpovede je v tom, že kladie vedľa seba zdanlivo nesúmerateľné: vojnový heroizmus a banálne súkromné problémy, poetický pohľad na lásku a obscénnosť, psychologický príbeh a anekdotické príhody, štylizované fraškovitými výstupmi. Ucelená mozaika týchto dojmov vytvára poetiku filmu, poznamenanú uchvacujúcou fotogenickou krásou. Zobraziť viac

2D OR 15
Viac info

Upír z Feratu | filmotéka

Upír z Feratu; Juraj Herz, 1981, verzie: OR : ces

„V Nesvadbově povídce bylo jasně řečeno, že automobil jezdí na lidskou krev a je tedy „upír“. Já jsem trval na tom, že až do úplného konce musí mít divák ještě další, realistické vysvětlení. To, že je auto výkonné, protože jezdí na krev, kterou saje od svých řidičů, mohla být pravda, ale nemusela.“ Juraj Herz Zobraziť viac

2D OR 15