Audiovizuálne dedičstvo: Výskum, reštaurovanie, distribúcia, programovanie

26. - 28. 11. 2018
odborný seminár

Cieľom seminára je predstaviť rôzne fázy práce s audiovizuálnym dedičstvom. Činnosti, ktorých sa seminár týka, zastrešuje na Slovensku primárne Slovenský filmový ústav a predstavia ich jeho odborní pracovníci.

Pozvaní zahraniční prednášatelia sa profesionálne venujú kinematografiám strednej Európy vrátane slovenskej kinematografie. Ich pohľad a vzájomná výmena skúseností sú preto veľmi cenné. Prednášky budú sprevádzané projekciami súvisiacich filmov a posledný deň seminára sa uskutoční projekcia pásma digitálne zreštaurovaných krátkych filmov zo zbierok Slovenského filmového ústavu.

Dúfame, že seminár bude inšpiratívny a podnetný pre všetkých účastníkov.

Organizované pri príležitosti 55. výročia Slovenského filmového ústavu.

program a podrobné informácie (pdf)