European Cinema Night

Bratislavské Kino Lumière sa ako jediné na Slovensku zapojilo do medzinárodného projektu European Cinema Night, ktorého cieľom je osláviť mimoriadne európske filmy. V piatok 7. decembra o 19.00 hod. premietne v exkluzívnej predpremiére snímku Striedavá starostlivosť (2017) francúzskeho režiséra Xaviera Legranda.

Vstup na podujatie European Cinema Night je voľný. Voľné vstupenky budú distribuované v pokladni kina v deň predstavenia. Online rezervované voľné vstupenky si je potrebné vyzdvihnúť najneskôr 20 minút pred začiatkom podujatia. Online rezervácie si môžete spraviť prostredníctvom nákupného košíka predstavenia.

Priebeh podujatia

  • 19:00 slávnostné otvorenie 
    za osobnej účasti pani Viery Uhlárovej, vedúcej komunikačného tímu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a pána Vladimíra Štrica, vedúceho kancelárie Creative Europe Desk Slovakia.
  • 19:15 premietanie filmu STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ a krátkeho predfilmu Tomasza Koneckieho z cyklu EU&ME Samotár 
  • 21:00 diskusia s filmovým teoretikom Jurajom Oniščenkom a Barborou Burajovou, riaditeľkou Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny.
  • 21:30 - 22:00 čaša vína

 

Cieľom projektu European Cinema Night je oslava rozmanitosti európskej filmovej kultúry a upriamenie pozornosti na výnimočné filmy, ktoré získali podporu MEDIA z programu Kreatívna Európa v posledných dvoch rokoch. Organizuje ho medzinárodná sieť kín Europa Cinemas s Kreatívnou Európou, ktorej podprogram MEDIA primárne podporuje distribúciu európskych filmov mimo krajiny svojho vzniku.

Kino Lumière je od začiatku svojho otvorenia aktívnym členom medzinárodnej siete kín Europa Cinemas. Keď nás kolegovia z Europa Cinemas informovali o možnosti zapojiť sa do tohto unikátneho projektu, bez váhania sme potvrdili záujem podujatie v Bratislave realizovať,“ hovorí Zita Hosszúová, manažérka Kina Lumière. „Pre nás je to zároveň vynikajúca príležitosť ponúknuť návštevníkom nášho kina exkluzívny vianočný darček v podobe predpremiéry výnimočného klubového filmu Striedavá starostlivosť Xaviera Legranda, nakoľko vstup na podujatie je voľný.“ Podujatie European Cinema Night sa koná v dňoch od 3. do 7. decembra v 34 mestách v 27 členských štátoch Európskej únie, pričom každé zo zúčastnených kín dostalo možnosť vybrať si z filmovej ponuky viac ako dvadsiatich titulov jeden, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám jeho divákov.

Kino Lumière uvedie film, ktorý diváci na Slovensku ešte nemali príležitosť vidieť. Striedavá starostlivosť francúzskeho režiséra Xaviera Legrandaje jedným z najvýraznejších francúzskych debutov posledných rokov. Získal viac než desať medzinárodných ocenení vrátane Strieborného leva za réžiu na MFF v Benátkach v minulom roku, stal aj držiteľom hlavnej ceny v sekcii Nová Európa na tohtoročnom MFF Febiofest v Českej republike. Rozpráva príbeh Juliena, ktorého rodičia sa rozvádzajú a on sa stáva rukojemníkom eskalujúceho konfliktu medzi nimi. „Nejde o veselú vianočnú komédiu, práve naopak, o komornú psychologickú rodinnú drámu, ktorú však vzhľadom na precízne vystavané filmové rozprávanie a absolútne presvedčivé herecké výkony ocení pravdepodobne každý fanúšik klubového filmu,“ zdôvodňuje výber filmu Hosszúová. Po jeho projekcii bude nasledovať diskusia s estetikom a filmovým teoretikom Jurajom Oniščenkom a riaditeľkou Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny  Barborou Burajovou. Uvedenie filmu bude výnimočné, do kín vstúpi Striedavá starostlivosť až vo februári budúceho roka v distribúcii Asociácie slovenských filmových klubov.

Vstup na podujatie European Cinema Night je voľný, potrebné si je len vyzdvihnúť voľné vstupenky v pokladni kina v deň predstavenia. Prednostný vstup majú držitelia preukazov FK 2019 a kartičiek LUMIERKA. Online rezervované voľné vstupenky si je potrebné vyzdvihnúť najneskôr 20 minút pred začiatkom podujatia. 

x x x

Bezplatným premietaním európskych filmov podporených z podprogramu MEDIA si podujatie European Cinema Night kladie za cieľ ukázať, ako Európska únia (prostredníctvom programu Kreatívna Európa – MEDIA) podporuje kreatívne a kultúrne odvetvia, ale zároveň slúži aj spoločnosti ako celku. Táto iniciatíva prepojí divákov v mnohých európskych mestách a posilní väzby medzi ľuďmi, ktorých spája spoločná európska identita vychádzajúca z rozmanitosti. Toto podujatie je súčasťou kampane Európskej komisie zameranej na komunikáciu na miestnej úrovni, ktorá občanom ukazuje, ako európska politika súvisí s ich životom – v tomto prípade s emóciami, ktoré v kinách zažívajú, – a ako sa môžu účasťou na miestnom podujatí stať súčasťou celoeurópskeho zážitku.

Viac info

Striedavá starostlivosť | European Cinema Night

Jusqu'à la garde; Xavier Legrand, 2017, verzie: ČT : fra

Miriam a Antoine Bessonovci sa rozvádzajú. Miriam sa snaží získať syna Juliena do osobnej starostlivosti, aby ho ochránila pred otcom, o ktorom tvrdí, že je násilnícky. Avšak Antoine vystupuje ako ukrivdený otec, takže sudkyňa pridelená na tento prípad rozhodne o striedavej starostlivosti. Julien je rukojemníkom eskalujúceho konfliktu medzi svojimi rodičmi, ale aby sa predišlo najhoršiemu, je nútený byť jeho súčasťou. Jeden z najvýraznejších francúzskych debutov posledných rokov získal viac než 10 medzinárodných ocenení vrátane Ceny za réžiu na MFF Benátky 2017. Zobraziť viac

2D Stream ČT 12