Filmový kabinet 4 - Od zrodu po Kristove roky (2019)

23. 09. 2019 - 03. 02. 2020

Od zrodu po Kristove roky

 Kabinetom vedie zadná cesta poznania. Je miestom, ktoré ponúka autenticitu, nenútenosť a uvoľnenosť oproti nakašírovanej a nafúkanej škrobenosti prednáškovej auly. Práve v kabinete sa veda pripravuje ako herec v šatni na svoj pódiový výstup. Múdrosť si v ňom ešte nenasadila masku nezaujatého poznania, ale stále sleduje záujmy človeka zaujatého poznaním. Preto každý navštívi kabinet rád (na rozdiel od triedy), hoc sa v tajomnom prítmí skrývajú spolu s pomôckami často aj knižný puch a prach. Naším cieľom je už po štvrtý raz predstaviť divákom dobrodružný príbeh cesty dejín kinematografie. Film je mladé médium v takom búrlivom vývoji, že sa stále môže nielen umelecky, ale aj celkovo rozpustiť v behu dejín. Úlohou všetkých, od milovníkov až po vedcov filmu, je jeho neustála kultúrna kultivácia, aby mohol pretrvať aj ďalšie storočie aspoň v takej dobrej kondícii ako doteraz. Preto chceme aj vo štvrtom cykle Filmového kabinetu opäť vychádzať zo skromného myšlienkového rámca kabinetu v snahe prispieť k veľkému cieľu zvýšiť kultúrne povedomie o dejinách kinematografie.

Online registrácia na Filmový kabinet IV - Od zrodenia po Kristove roky bola ukončená. V prípade, že máte záujem o registráciu na prebiehajúci semester, kontaktujte nás e-mailom na kinolumiere@sfu.sk.

 

 

Program / Od zrodu po Kristove roky

Viac informácií k programu nájdete aj na https://cinepass.sk/kabinet/sk/tickets

                    

23. 9. 2019 18:00 Vznik filmu
Lumière

r: Thierry Frémaux * 2017 * OV (franc.) + ST (cz) * 87‘ * D * MP 12 * P: 29. 3. 2018

7. 10. 2019 18:00 Priekopníci filmovej techniky a rozprávania
Raný film
r: rôzni * 1895 – 1906 * bez dialógov * 64‘ * v * MP 15

21. 10. 2019 18:00 David Wark Griffith
Intolerancia
r: D. W. Griffith * 1916 * OV (nemý + angl. medzitit.) + eST (sk) * 167‘ * D * MP 12

18. 11. 2019 18:00 Filmová groteska
Frigo na mašine
r: Buster Keaton, Clyde Bruckman * 1926 * OV (nemý + angl. medzitit.) + eST (sk) * 79‘ * D * MP 12

2. 12. 2019 18:00 Nemecký expresionizmus
Kabinet doktora Caligariho
r: Robert Wiene * 1920 * OV (nemý + nem. medzitit.) + eST (sk) * 77‘ * D * MP 12  P: 11. 9. 2008

9. 12. 2019 18:00 Filmové avantgardy
Berlín, symfónia veľkomesta
r: Walter Ruttmann * 1927 * bez dialógov * 65‘ * v * MP 15

16. 12. 2019 20:00 Francúzska avantgarda
Neľudská
r: Marcel L’Herbier * 1924 * OV (nemý + franc. medzitit.) + AT + eST (sk) * 135‘ * D * MP 15

7. 1. 2020 18:00 Sovietska montážna škola
Neobyčajné dobrodružstvá Mr. Westa v krajine bolševikov
r: Lev Kulešov * 1924 * OV (nemý + rus. medzitit.) + eST (sk) * 74‘ * D * MP 15

20. 1. 2020 18:00 Sergej Michajlovič Ejzenštejn
Ejztenštejn v Guanajuate
r: Peter Greenaway * 2015 * OV (angl.) + ST (cz) * 105‘ * D * MP 18 * P: 11. 2. 2016
+ Mexický materiál S. M. Ejzenštejna * r. S. M. Ejzenštejn * 1931 * 11‘ * v
+ Deň mŕtvych * r. S. M. Ejzenštejn * 1931 – 1934 * 16‘ * v

3. 2. 2020 18:00 Vrcholy nemého filmu
Utrpenie Panny Orleánskej
r: Carl Theodor Dreyer * 1928 * OV (nemý + franc. medzitit.) + AT + eST (sk) * 81‘ * D * MP 12

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.