Film club card 2023

Preukaz filmového klubu – Krátka cesta k veľkým filmom.

Preukaz filmového klubu vydáva Asociácia slovenských filmových klubov každý rok a je distribuovaný do všetkých klubov registrovaných v ASFK.

Preukaz filmového klubu garantuje zľavu vo všetkých FK v Slovenskej a Českej republike a zľavu na vybraných festivaloch na Slovensku, v Česku a v Poľsku. Vďaka preukazu FK môžete nakupovať so zľavou aj v predajni KLAPKA.sk.

Jeho cena je 5 eur a platí počas jedného kalendárneho roka, resp. od 1.1.2023 do 31.12.2023.

V Kine Lumiere predstavuje zľava obvykle 1,00 € zo štandardnej ceny vstupenky, výška zľavy je špecifikovaná pri každej projekcii.

FK preukaz si môžete zakúpiť v pokladni kina.