Visit Lumière and stay safe

Od 20. 9. 2021 je vstup do prevádzky kina povolený len osobám plne zaočkovaným. Prosíme vás, aby ste sa pri vstupe do kina preukázali potvrdením o očkovaní. Ďakujeme za porozumenie.

COVID-19: refundácia vstupeniek a Lumierky

Vstupenky 2021: v prípade, že ste si zakúpili vstupenku na predstavenie po 19. 9. a nie ste zaočkovaní, kontaktujte nás na kinolumiere@sfu.sk. Ďakujeme.

Karty LUMIERKA: platnosť všetkých kariet Lumierka, ktoré neboli expirované pred 10.03.2020, bude na pokladni kina predlžovaná až do konca roka 2022. Informujte sa na pokladni alebo emailom na kinolumiere@sfu.sk.

FK preukazy: preukazy filmového klubu z roku 2020 zostávajú v platnosti do konca roka 2021.

Vstupenky 2020: refundácia vstupeniek za nezrealizované predstavenia v roku 2020 bola ukončená. 

COVID-19 a prevádzka kina

  • Otvorené III: od 21. 5. 2021; 50% kapacita do 11. 7. 2021)
  • Zatvorené III: od 19. 12. 2020 do 20. 5. 2021
  • Otvorené II: 20. 11. - 18. 12. 2020 (s výraznými kapacitnými obmedzeniami)
  • Zatvorené II: 15. 10. - 19. 11. 2020
  • Otvorené I: 22. 5. - 14. 10. 2020 (s výraznými kapacitnými obmedzeniami)
  • Zatvorené I: 10.3. - 21. 5. 2020
  • doba pred Covidom....
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.