Bezpečná návšteva Kina Lumière

Od 14. 1. sme opätovne otvorení v režime OP, tešíme sa na vás!

COVID-19 prekonaní - kalkulátor

Ponúkame jednoduchý výpočet, či termín vášho pozitívneho testu/prekonania ochorenia je v povolenom 180 dňovom rozsahu. Ďakujeme, že rešpektujete tieto termíny. 

COVID-19 a prevádzka kina

  • Otvorené IV: od 14. 1. 2022
  • Zatvorené IV: od 25. 11. 2021 do 13. 1. 2022
  • Otvorené III: od 21. 5.; 50% kapacita do 11. 7. 2021)
  • Zatvorené III: od 19. 12. 2020 do 20. 5. 2021
  • Otvorené II: 20. 11. - 18. 12. 2020 (s výraznými kapacitnými obmedzeniami)
  • Zatvorené II: 15. 10. - 19. 11. 2020
  • Otvorené I: 22. 5. - 14. 10. 2020 (s výraznými kapacitnými obmedzeniami)
  • Zatvorené I: 10.3. - 21. 5. 2020
  • doba pred Covidom....
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.