Reconstruction works

  • Termín začiatku prác: 22. 5. 2023
  • Termín ukončenia: 31. 10. 2023
  • Kolaudačné konanie - miestne zisťovanie: 14. 12. 2023

  • Zhotoviteľ stavby:  NTJ s.r.o. (obstarávanie na predmet zákazky Stavebné úpravy kina Lumiere na Špitálskej ulici č. 4 v Bratislave – III. Etapa)
  • Projektová dokumentácia: DARK BLUE studio, s.r.o.
  • Architekti: Ing. arch. Zuzana Čižmárová, Ing. arch. Peter Štrpka

Kino Lumiere je späť! Otvárame 6. februára

Zrekonštruované Kino Lumière – kino Slovenského filmového ústavu (SFÚ) po viac ako ročnej prestávke konečne privíta prvých návštevníkov. Premietať začne v utorok 6. februára, divákom na úvod ponúkne najlepšie filmy minulého roka aj horúce novinky. Kino zverejnilo program, figurujú v ňom tradičné aj špeciálne cykly, počas prvého dňa si diváci budú môcť vybrať z ôsmich titulov.

Rok po požiari vstupuje Kino Lumière do finálnej fázy rekonštrukcie

20. 9. 2023, tlačová správa.

Aktualizácia tlačovej správy - 6. decembra 2023: Rekonštrukcia Kina Lumière je v súčasnosti úspešne dokončená. Momentálne prebiehajú procesy spojené s kolaudáciou, a po vydání kolaudačného rozhodnutia plánujeme ihneď otvoriť Kino Lumière. Predpokladaný termín ukončenia kolaudácie je stanovený na január 2024. Pevne dúfame, že v tomto mesiaci Vás už budeme môcť privítať v zrekonštruovaných priestoroch kina. 

Vyhlásenie filmových profesionálov k dôsledkom požiaru v objekte Kina Lumière

Vyhlásenie filmových profesionálov k dôsledkom požiaru v objekte Kina Lumière.