Promo

Chcete, aby vaše podujatie realizované v Kine Lumiere bolo čo najlepšie propagované? Pripravte pre nás tieto modácie vašich vizuálov (ideálne 14 dní pred podujatím):

  • web kina - baner png alebo jpg: 635 x 357 px
  • web kina - plagát png alebo jpg: 850 x 1190 px
  • digitálny plagát (na digitálny panel v kine, na insta stories): 1080 x 1920, jpg 72 dpi
  • digitálny baner (na digitálny panel v kine, na plátno pred projekciou): 1920 x 1080 px, jpg 72 dpi
  • instagram príspevok: 1080 x 1080 px jpg (resp. minimum 320 x 320 px jpg)
  • facebook kina - post foto: 1200 x 900 px png
  • facebook kina - cover photo: 1702 x 630 px png (pozrite vzor)
 Ďakujeme!
 
 
 
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.