Filmový kabinet špeciál: Zločin podľa Langa

12. 4. - 10. 5. ONLINE Kino doma

Filmový kabinet EXTRA

Milí frekventanti, máme pre vás dobrú správu.

Vzdelávací cyklus Filmový kabinet pokračuje v jarných mesiacoch marec – máj sériou troch stretnutí.

Filmový kabinet PLUS 2018/2019

Po ukončení troch semestrov vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet, ktorý ponúkol prierez dejinami svetovej kinematografie od vzniku až po 90. roky 20. storočia, sa v septembri začne Filmový kabinet PLUS.

Filmový kabinet 3 - 3. semester

Filmový kabinet 3 | semester III: 31. január - 30. jún 2018 

V rámci tohto semestra sa lektori budú venovať obdobiu od 60. rokov 20. storočia do súčasnosti. Budú sledovať turbulentný vývoj v 60. rokoch (nové vlny), zaostria pozornosť na niektoré pozoruhodné postavy (Andrej Tarkovskij, Stanley Kubrick, Luis Buñuel), pozrú sa na vývoj v 70. rokoch v jednotlivých národných kinematografiách (Taliansko po neorealizme, nový nemecký film, nový Hollywood) a neopomenú ani dianie v neskoršom období – od 90. rokov ďalej (slovenský film v ére samostatnosti, Dogma 95, nový kórejský film).

Filmový kabinet 3 - 2. semester

Filmový kabinet 3 | semester II: september 2017 - január 2018 

Druhý semester vzdelávacieho cyklu o dejinách kinematografie s názvom Obdobie zrenia mapuje dobu od 30. do 60. rokov 20. storočia. Jeho lektori pripravili aj celkom nové tematické bloky (Európski exulanti v Hollywoode, Smiech ako zbraň či Poľská filmová škola). Semester potrvá od septembra 2017 do januára 2018 a už teraz je možné sa naň prihlasovať do 26.9. alebo do naplnenia kapacity „kabinetnej“ kinosály.

Filmový kabinet 3 - 1. semester

Filmový kabinet 3 | semester I: 24. január - 9. máj 2017 - stav: ukončené 

Filmový kabinet začína už svoje tretie vydanie. Od januára do mája 2017 bude prebiehať prvý semester, v ktorom sa zameriame na obdobie nemého filmu. Primárne sa, pochopiteľne, budeme teda stretávať s filmami z prvých desaťročí dejín kinematografie, no pokúsili sme sa program v niektorých prípadoch ozvláštniť.

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.