Filmový kabinet 4 - Obdobie zrenia (2021)

Restarting from 31st of January!

Filmový kabinet špeciál: Zločin podľa Langa

12. 4. - 10. 5. ONLINE Kino doma

Filmový kabinet EXTRA

Milí frekventanti, máme pre vás dobrú správu.

Vzdelávací cyklus Filmový kabinet pokračuje v jarných mesiacoch marec – máj sériou troch stretnutí.

Filmový kabinet PLUS 2018/2019

Po ukončení troch semestrov vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet, ktorý ponúkol prierez dejinami svetovej kinematografie od vzniku až po 90. roky 20. storočia, sa v septembri začne Filmový kabinet PLUS.

Filmový kabinet 3 - 3. semester

Filmový kabinet 3 | semester III: 31. január - 30. jún 2018 

V rámci tohto semestra sa lektori budú venovať obdobiu od 60. rokov 20. storočia do súčasnosti. Budú sledovať turbulentný vývoj v 60. rokoch (nové vlny), zaostria pozornosť na niektoré pozoruhodné postavy (Andrej Tarkovskij, Stanley Kubrick, Luis Buñuel), pozrú sa na vývoj v 70. rokoch v jednotlivých národných kinematografiách (Taliansko po neorealizme, nový nemecký film, nový Hollywood) a neopomenú ani dianie v neskoršom období – od 90. rokov ďalej (slovenský film v ére samostatnosti, Dogma 95, nový kórejský film).

Filmový kabinet 3 - 2. semester

Filmový kabinet 3 | semester II: september 2017 - január 2018 

Druhý semester vzdelávacieho cyklu o dejinách kinematografie s názvom Obdobie zrenia mapuje dobu od 30. do 60. rokov 20. storočia. Jeho lektori pripravili aj celkom nové tematické bloky (Európski exulanti v Hollywoode, Smiech ako zbraň či Poľská filmová škola). Semester potrvá od septembra 2017 do januára 2018 a už teraz je možné sa naň prihlasovať do 26.9. alebo do naplnenia kapacity „kabinetnej“ kinosály.

Filmový kabinet 3 - 1. semester

Filmový kabinet 3 | semester I: 24. január - 9. máj 2017 - stav: ukončené 

Filmový kabinet začína už svoje tretie vydanie. Od januára do mája 2017 bude prebiehať prvý semester, v ktorom sa zameriame na obdobie nemého filmu. Primárne sa, pochopiteľne, budeme teda stretávať s filmami z prvých desaťročí dejín kinematografie, no pokúsili sme sa program v niektorých prípadoch ozvláštniť.