Filmový kabinet 4 - Obdobie zrenia (2020)

21. 09. - 25. 01. 

Vážení frekventanti,

v prvom rade vám chceme vyjadriť vďačnosť za váš pretrvávajúci a nehasnúci záujem o cyklus Filmový kabinet. Zároveň vás chceme informovať o ďalších osudoch cyklu Filmový kabinet.

ZRUŠENIE A PRESUNUTIE AKTUÁLNEHO SEMESTRA

Veľmi nás to mrzí, no vzhľadom na pretrvávajúci stav spojený s celospoločenskou zdravotnou situáciou sme boli nútení opäť pristúpiť k zásadnému rozhodnutiu: aktuálne pozastavený semester Filmového kabinetu sa v plánovaných termínoch (do januára 2021) ruší. Žiaľ, nedokážeme predpokladať vývoj situácie v najbližších týždňoch a mesiacoch. Nechceme vás však vystaviť podobnej situácii ako pred pár týždňami, keď sa semester už druhý raz začal, a opäť bol následne prerušený, navyše po pomerne turbulentnom priebehu... Situácia je v tejto chvíli krajne neistá a premenlivá a nepraje takémuto typu podujatí.

Celý semester sa preto bude konať v náhradnom termíne, pravdepodobne v jesenných mesiacoch roku 2021 (zrejme so začiatkom v septembri), vrátane prvých dvoch stretnutí, ktoré sa stihli realizovať ešte pred vypuknutím pandémie - a opätovne na prelome mesiacov september a október. Program semestra má svoju vnútornú logiku a jednotlivé bloky na seba nadväzujú, preto je dôležité zachovať ho v celku a zabezpečiť jeho kontinuitu (aby bol výklad v rámci semestra ucelený a koherentný aj pre prípadných nových frekventantov). S vysokou pravdepodobnosťou dôjde k nahradeniu prvých dvoch premietaných filmov v programe, aby sme sa vyhli ich ďalšiemu opakovaniu. V tomto prípade však nebudeme predlžovať aktuálne zakúpené Cinepassy. Ak budete mať záujem navštevovať Filmový kabinet budúci rok, budete mať samozrejme možnosť kúpiť si Cinepass vtedy. Keďže v tejto chvíli nevieme garantovať presný začiatok cyklu a za rok sa toho môže zmeniť naozaj veľa, považujeme za jediné primerané riešenie vrátenie registračného poplatku.

Aby vám bol registračný poplatok vrátený, pošlite prosím e-mail na adresu: storno@cinepass.sk z e-mailovej adresy, na ktorú ste cinepass zakúpili a do prílohy priložte doklad o kúpe, ktorý vám bol zaslaný. V prípade, že ste si index/cinepass zakúpili v Kine Lumiere, peniaze vám budú vrátené v pokladni kina po jeho opätovnom otvorení.

O ďalšom vývoji situácie a nových termínoch stretnutí vás budeme informovať v budúcom roku prostredníctvom emailu a Facebooku.

Vážení frekventanti, dovoľte nám popriať vám v tejto chvíli najmä pevné zdravie. Veríme, že všetko ostatné sa nám podarí spoločnými silami zvládnuť.

Za Filmový kabinet,

Juraj, Michal a Zita

 

Prvý semester Filmového kabinetu 4 (Od zrodu po Kristove roky) zmapoval vývin nemej kinematografie a ukončil sa stretnutím venovaným jej krátkemu vrcholu. Príchod zvuku do kinematografie je téma, ktorou sa započne druhý semester nazvaný Obdobie zrenia. Názov naznačuje nielen to,  že film po tridsiatich troch rokoch svojej existencie dozrieva, ale aj to, že si uvedomí svoju schopnosť pohľadu a nazerania hĺbky. Kľúčové otázky sa nebudú týkať len predmetu videnia, teda toho, čo kinematograf vidí (a nakoľko je to skutočné), ale najmä toho, ako sa pozerá, či je jeho pohľad politicky alebo umelecky deformovaný a aký je prenikavý. V období 30. a 40. rokov 20. storočia film ovplyvňujú nielen zmeny na poli technických vynálezov, ale aj turbulentné spoločenské a politické premeny. V tomto zmysle je možné sledované obdobie považovať za rovnako fascinujúce (ak nie viac) ako predošlé obdobie, nakoľko všetky momenty smerujú k veľkým inovatívnym zmenám štýlu a vyjadrovacích schopností kinematografu.

More info

The Guilty

Den skyldige; Gustav Möller, 2018, versions: CS : dan

A police officer assigned alarm dispatch duty enters a race against time when he answers an emergency call from a kidnapped woman. Show more

2D Stream CS 15
More info

The Land Sings

Zem spieva; Karel Plicka, 1933, versions: OR : slk

An ethnographical document about Slovakia set in the 1930s about folklore tradition, customs, plays, rites, ceremonies and festivities that take place in the period from early spring till late autumn. Show more

2D OR 12