Filmový kabinet špeciál: Zločin podľa Langa

Vzdelávací cyklus Filmový kabinet reaguje na aktuálnu situáciu a prináša všetkým záujemcom o projekt špeciálny cyklus uvádzaný ONLINE na Kino doma, ktorý divákom prinesie každý pondelok od 12. 04. 2021 do 10. 05. 2021 jednu snímku Fritza Langa, v dvoch úvodných termínoch spolu s tradičným lektorským úvodom a diskusiou s Jurajom Oniščenkom.

Pokiaľ by sa v rôznorodej a bohatej filmografii Fritza Langa dala nájsť jednotiaca línia, určite by sa odvíjala od jeho nemeckých filmov o zločine, od filmov Vrah medzi nami a trilógie o doktorovi Mabusem. Práve v nich sa snúbia všetky kľúčové motívy určujúce charakter Langovej tvorby. Nejde len o posadnutú fascináciu režiséra dokonalým zločinom, ktorý spácha geniálny zločinec a vyšetruje ho detektív, ale najmä o záhadu spoločenského bytia človeka. Tú Lang uchopuje od mytologických a archetypálnych základov (Nibelungovia) a snaží sa ju domyslieť do dôsledkov vo svojej predstave mesta budúcnosti ovládnutého technikou (Metropolis). Filmy o zločine sú Langovými štúdiami o strete týchto dvoch svetov: sveta podvedomia, archetypu, pudov a náhody zločinu na jednej strane a sveta racionalizácie, poriadku, vedy a spravodlivosti na strane druhej.

Juraj Oniščenko

More info

M M

M ; Fritz Lang, versions: SS : deu

In Berlin in the early 1930's, children are being lured to their death by a psychopathic killer. In the space of a year, 8 children have been murdered. The police have redoubled their efforts to find the guilty man but have yet to find him and citizens are beginning to dispense their own justice on otherwise innocent people. The heads of the city's criminal element are paying a high price due to the increased police presence and decide to find the psychopath on their own. They approach the beggars union to have their members blanket the city with spies. They're successful in finding the killer and put him on trial in their own special court but the police make progress and have their own views on how justice should be administered. © foto: Deutsche Kinemathek, Praesens-Film Show more

Stream SS
More info

Doktor Mabuse, dobrodruh I: Veľký dobrodruh Dr. Mabuse, der Spieler I: Der grosse Spieler

Dr. Mabuse, der Spieler I: Der grosse Spieler; Fritz Lang, versions: SS

Doktor Mabuse, dobrodruh patrí k ranej časti filmovej tvorby Fritza Langa. V centre rozprávania dvojdielneho eposu o zločine stojí geniálny podvodník Mabuse nadaný schopnosťami preobliekania, telepatie a hypnózy. Veľkolepo zorganizovaný podvod na burze štartuje vír rozprávania, ktoré sa vplyvom proti-pôsobenia štátneho zastupiteľa Wenka postupne prepadáva hlboko do nižších sfér mesta a spoločnosti. Zločinecká sieť doktora Mabuseho prerastá všetkými úrovňami veľkomesta, tak, že vytvára paralelnú kultúru hazardných hier a drogami saturovanej extatickej zábavy.
Juraj Oniščenko © foto: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Show more

Stream SS
More info

Doktor Mabuse, dobrodruh II: Inferno Dr. Mabuse, der Spieler II: Inferno

Dr. Mabuse, der Spieler II: Inferno; Fritz Lang, versions: SS

Doktor Mabuse, dobrodruh patrí k ranej časti filmovej tvorby Fritza Langa. V centre rozprávania dvojdielneho eposu o zločine stojí geniálny podvodník Mabuse nadaný schopnosťami preobliekania, telepatie a hypnózy. Veľkolepo zorganizovaný podvod na burze štartuje vír rozprávania, ktoré sa vplyvom proti-pôsobenia štátneho zastupiteľa Wenka postupne prepadáva hlboko do nižších sfér mesta a spoločnosti. Zločinecká sieť doktora Mabuseho prerastá všetkými úrovňami veľkomesta, tak, že vytvára paralelnú kultúru hazardných hier a drogami saturovanej extatickej zábavy.
Juraj Oniščenko © foto: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Show more

Stream SS
More info

Testament doktora Mabuseho Das Testament des dr. Mabuse

Das Testament des dr. Mabuse; Fritz Lang, versions: SS : deu, fra

Testament doktora Mabuseho je Langov druhý zvukový film a zároveň a posledný, ktorý režisér nakrútil pred emigráciou z Nemecka. Lang tu ešte viac experimentuje so zvukom, ako tomu bolo v predchádzajúcom filme Vrah medzi nami. Plne sa spolieha na efemérnosť zvuku a zároveň na jeho moc. Práve technický hlas bez viditeľného nositeľa kontroluje dianie, aby preukázal, že je vševidiaci, vševediaci a všemocný. Testament doktora Mabuseho ukazuje, že novým telom doktora Mabuseho sa stáva technika, pomocou ktorej dokáže spriadať najhoršie zločiny ohrozujúce ľudstvo.
Juraj Oniščenko © foto: Filmkunst GmbH Show more

Stream SS
More info

1000 očí doktora Mabuseho Die 1000 Augen des dr. Mabuse

Die 1000 Augen des dr. Mabuse; Fritz Lang, versions: SS

Počas Tretej ríše vystavané panoptikum hotela Excelsior ukazuje, že technika, do ktorej sa zlo doktora Mabuseho inkorporovalo, sa rozširuje o obraz. V tomto filme sa objavuje téma latentne pretrvávajúceho nacizmu a záber zločinu je rozšírený z veľkomesta na geopoliticky polarizovaný svet. Filmom 1000 očí doktora Mabuseho sa Langova tvorba uzatvára a režisér sa, pomaly prichádzajúc o zrak, sťahuje do úzadia. Symbolicky to však neplatí o doktorovi Mabusem. Úspech tohto filmu odštartoval sériu, ktorej ďalšie epizódy však už režírujú iní režiséri.
Juraj Oniščenko © foto: Filmkunst GmbH Show more

Stream SS