Filmový kabinet 3 - 1. semester

Premietneme tak aj celkom nové filmy (z rokov 2014 – 2015), ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k sledovanému obdobiu. Dúfame, že takto si v programe Filmového kabinetu nájdu niečo aj tí, ktorí absolvovali niektoré z predošlých vydaní. Zároveň sme do programu zaradili aj celkom nové bloky a prizvali sme aj hostí, ako to už u nás býva pravidlom. Tešiť sa tak môžete napríklad na rozprávanie o symfóniách veľkomesta či o počiatkoch zobrazovania nahoty v dejinách československej kinematografie. 

Podrobný program  a prihlasovanie na portáli cinepass.sk cinepass.sk

PROGRAM

  • 24. 01. - 18:00 Vznik filmu
    Pásmo šotov bratov Lumièrovcov + Cesta na mesiac + Podivuhodná cesta 

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.