Inkluzívne kino pre deti

Milé diváčky, milí diváci, rozbiehame projekt Inkluzívne kino pre deti! 

Prvé predstavenie bude realizované v spolupráci s mestskou časťou Staré mesto - Bratislava s oddelením inklúzie a sociálnych vecí. Tešiť sa môžete na slovenskú rozprávku Tonko, Slávka a kúzelné svetlo, ktorú premietneme v kinosále K1 v sobotu 25.5.2024 o 15:00 hod. Premietanie je prispôsobené pre ľudí s mentálnym znevýhodnením alebo s poruchou autistického spektra. 

 Kino Lumière, kino Slovenského filmového ústavu spustilo od začiatku februára 2018 v spolupráci s občianskym združením RATA o.z., ktoré sa venuje deťom s poruchou autistického spektra a ADHD, cyklus senzoricky prispôsobených premietaní pre deti. Myšlienka realizácie cyklu vznikla s cieľom sprístupniť návštevu kina tým detským divákom, ktorí kvôli špecifikám zmyslového vnímania a správania sa, bežné kino nenavštevujú. Deti s poruchou autistického spektra a ADHD tak budú mať možnosť, spolu so svojou rodinou a priateľmi, pravidelne navštevovať projekcie, ktoré budú upravené tak, aby im poskytli čo najväčší zážitok a kino bolo pre nich miesto spoločných stretnutí, kde sa cítia dobre.

Projekcie prispôsobené zmyslovému vnímaniu by mali týmto deťom priniesť výlety do kina bez strachu a stresu. Nezabúdajte však na to, že projekcie sú inkluzívne, a teda prístupné pre všetkých divákov, ktorí budú mať o filmy záujem. Všetky premietania spĺňajú tieto podmienky:

  • Pravidelne v tej istej kinosále (K2)
  • Znížená hlasitosť projekcie
  • Znížený svetelný kontrast v kinosále
  • Čo najmenej abstraktné filmy, bez reklám a zneliek
  • Priestor pre deti na pohyb po sále a tolerancia komentovania filmu
  • Kapacita kinosály je vždy obmedzená na 50 miest pre lepší komfort malých divákov
  • k dispozícii su tulivaky a podsedáky pre najmenších divákov