Jan Svankmajer and his friends | exhibition

ukončená

Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav

uvádzajú výstavu

JAN ŠVANKMAJER A JEHO PRIATELIA

Vernisáž výstavy - 3. 12. 2018 o 17:00

foyer - Kino Lumière, Bratislava

“Začiatky švank-meyerovských koláží Jana Švankmajera môžeme určiť rokom 1972. Za zaznamenanie stojí aj fakt, že z týchto originálnych koláží Jan Švankmajer následne vytváral technikou akvatinty a ručne kolorovaných leptov grafické listy a jeden album (Prírodopis) desiatich grafických listov v minimálnom náklade niekoľkých kusov. Niektoré z nich sú aj na prítomnej výstave a všetky do jedného nespochybniteľne manifestujú vedomie súvislostí rozmerného diela surrealistu Jana Švankmajera. “

kurátor – Juraj Mojžiš

V súvislosti s výstavou sa v termíne 03. – 09. 12. 2018, v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov, uskutoční v Kine Lumière v prehliadka režisérových filmov: Prežiť svoj život (2010), Niečo z Alenky (1987), Lekce Faust (1994), Spiklenci slasti (1996), Otesánek (2000), Šílení (2005), Hmyz (2018)

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

More info

Surviving Life (Theory and Practice)

Přežít svůj život; Jan Švankmajer, 2010, versions: OR : ces

The film uses a mix of cut-out animation from photographs and live-action segments, and tells the story of a married man who lives a double life in his dreams, where he is married to another woman. source: imdb.com Show more

2D OR 15
More info

Niečo z Alenky | Profil: J. Švankmajer

Něco z Alenky; Jan Švankmajer, 1987, versions: OR : ces

Vo svojom prvom celovečernom diele sa vynikajúci (už tri desaťročia známy) scenárista, výtvarník a režisér animovaných (príp. kombinovaných) filmov, osobnosť svetového formátu, vracia k dvom zdrojom svojej surrealistickej poetiky – ku Carollovej Alici v krajine zázrakov a k východiskám vlastnej tvorby. Inšpiroval sa knihou, predovšetkým však projektuje vlastné snové pocity, zážitky, predstavy a spomienky z detstva a zapája ich do Alenkinho príbehu. Využíva zvláštny odcudzovací efekt, akoby chcel diváka uistiť o neurčiteľnosti hraníc skutočného sveta a „reálneho“ neskutočna fantázie. Film Něco z Alenky je esenciou nápadov, trikov a výtvarných prvkov z predchádzajúcich Švankmajerových diel. Výtvarné a významové nonsensy vychádzajú z princípu absurdnej grotesky a čierneho humoru. Oslobodená imaginácia smeruje k oslobodeniu imaginácie diváka. Táto formálne najkomplexnejšia autorova vízia je ako celovečerný film zaťažená epizodickosťou a chýba jej gradácia. Pozornosť púta sugestívne pôsobiaca zvuková partitúra. Show more

2D OR 12
More info

Lekce Faust | Profil: J. Švankmajer

Lekce Faust; Jan Švankmajer, 1994, versions: CV , OR : ces

The main topic of this film is the temptation, manipulation by the evil, which is a part of our everydays. The film is made as a combination of live acting and animation. In original language - Czech - only Show more

2D CV OR 12
More info

Conspirators of Pleasure

Spiklenci slasti; Jan Švankmajer, 1996, versions: OR , CV : ces

A bizarre black comedy, a psychological, erotic yet fascinating film with practically no dialogue, naturally with resourceful use of music, a manual on self-abuse, observations from de Sade and Freud, and something of a “recipe book of great ideas” – this is the essence of Jan Švankmajer’s Conspirators of Pleasure. Pure Švankmajer extravagance. Artistically, the film is extremely inventive and contains a wealth of possible and also apparently impossible devices; it is also an image of human solitude, the desire for the most perfect pleasure – and, indeed, the endeavour to communicate which, however, comes to nothing. Moreover, viewers receive instructions on how to construct unusual contraptions for use in intimate situations, for enhancing their sex life. The heroes of the film are a bunch of lonely people who – each in his or her own way – create an environment for their own erotic ends (not that one can speak of autoeroticism in this case, since they consort with appliances and objects which, in fact, replace potential partners). In addition to the truly original machines and rituals, the film features wonderful acting performances (Bára Hrzánová, Gabriela Wilhelmová, Anna Wetlinská, Pavel Nový, Petr Meissel, Jiří Lábus). Jan Švankmajer demonstrates that he is able to work equally well with a cast as with animation techniques. The stories and fates of the film’s main protagonists are interwoven, some of them die – are they happy or unhappy…? What certainly lingers on is the fascination with pleasure and all the possible ways to achieve it. The things those people are capable of doing in order to attain sexual gratification! Švankmajer’s Conspirators of Pleasure is, to a great extent, a film about us: everyone masturbates and whoever says he doesn’t, does it twice over… Have you ever denied doing it? Conspirators of Pleasure shows six ostensibly normal people undertaking abnormal practices. But then, what is normal and what isn’t? Show more

2D OR CV 15
More info

Otesánek | Profil: J. Švankmajer

Otesánek; Jan Švankmajer, 2000, versions: CV : ces

Mr and Mister Horak are desparately longing for a baby. One day Mr Horak diggs out a stump which looks just like a little baby. Mrs Horakova then takes cares of it with so much tender that the stump turns into a living creature. And its always hungry... Show more

2D CV 12
More info

Šílení | Profil: J. Švankmajer

Šílení; Jan Švankmajer, 2005, versions: OR : ces

Film sa okrem iného venuje aj rôznym prístupom a náhľadom na fenomén šialenstva. Mladý Berlot trpí chronickým snom, v ktorom sa ho nemocniční zriadenci snažia zošnurovať do zvieracej kazajky. Sen končí prebudením v zdemolovanej izbe. Po matkinom pohrebe sa Berlot v hostinci zoznámi s Markízom a prijme pozvanie na jeho zámok. Raz v noci je svedkom libertínskych orgií v zámockej kaplnke. K účasti je prinútené mladé dievča, ktoré Berlota zaujme natoľko, že sa rozhodne zámok okamžite opustiť. Markíz však upadne do kataleptického záchvatu, ktorý vyzerá ako smrť... Film uvádzame pri príležitosti 85. výročia narodenia herca Jana Třísku (4. 11. 1936 – 25. 9. 2017). Show more

2D OR 15
More info

Insects

Hmyz; Jan Švankmajer, 2018, versions: ES , OR : ces

Animated/featured movie inspired by the Čapek brothersʼ play Pictures from the Insectsʼ Life and the Franz Kafkaʼs Metamorphosis. – A pub in a small town. Pub is closed, the chairs upturned on tables. On a coat-stand hang various insect costumes: a crêpe-paper skirt, cardboard butterfly-wings, and gleaming black and iridescent beetle shells. The six amateur thespians at the table are: the Director, Rose, William, Mr. Forrest, Nettle, Miss Jilly. Tramp is at home, laid up with sciatica. Mrs. Dung-Beetle and Mayfly have not yet turned up. During the rehearsal the amateur actors own life stories interweave with those of the Čapek brothersʼ characters. Show more

2D ES OR 15