COVID-19: refundácia vstupeniek a Lumierky

Refundácia vstupeniek zakúpených online: Refundácie vstupeniek na zrušené predstavenia zakúpených online budú zrealizované automaticky do 30 dní od zavretia kina.
Refundácia vstupeniek zakúpených v kine: V prípade, že ste si zakúpili vstupenky na zrušené predstavenia v pokladni kina, kontaktujte nás na kinolumiere@sfu.sk:

  •  v subjekte uveďte: REFUNDACIA - ZRUSENE PREDSTAVENIE,
  • do textu uveďte vaše číslo účtu v tvare IBAN,
  • do prilohy vložte fotografie vstupeniek.
    Ďakujeme.

Karty LUMIERKA: platnosť všetkých kariet Lumierka, ktoré neboli expirované pred 10.03.2020, bude na pokladni kina predlžovaná až do konca roka 2022. Informujte sa na pokladni alebo emailom na kinolumiere@sfu.sk.

FK preukazy: preukazy filmového klubu z roku 2020 zostávajú v platnosti do konca roka 2021.

Vstupenky 2020: refundácia vstupeniek za nezrealizované predstavenia v roku 2020 bola ukončená. 

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.