Výročia: Ladislav Kudelka

35 mmOR15
Director:Ladislav Kudelka
Length:70 minutes
Genre:Dokumentárny

Výročia: Ladislav Kudelka

Výročia: Ladislav Kudelka; Ladislav Kudelka, 70´, 1960 – 1973, OV (sk) | filmotéka; Ladislav Kudelka, versions: OR,

Director: Ladislav Kudelka

Pásmo krátkych dokumentárnych filmov pri príležitosti nedožitých 90. narodenín režiséra Ladislava Kudelku (*28. 6. 1927 – 15. 2. 1986).

Výber pripravila filmová historička Eva Filová. Premietnuté budú filmy: Lety nad hektármi, Dnešok slovenského filmu, Premeny, Muži zo skál,

Čierna a červená, Rubači z Dunajských ostrovov, Deštrukcie.

Lety nad hektármi, Ladislav Kudelka 1960 (14´)

Dokumentárny film o práci Agroletu.

Dnešok slovenského filmu, Ladislav Kudelka 1962 (9´)

Propagačný film o slovenskom filme pre výstavu Slovensko v socialistickom Československu.

Premeny, Ladislav Kudelka 1965 (12´)

Pestrý kaleidoskop o pozitívnych i negatívnych javoch života Bratislavčanov.

Muži zo skál, Ladislav Kudelka 1967 (11´)

Dokumentárny film o ťažkej práci v kameňolomoch.

Čierna a červená, Ladislav Kudelka 1967 (11´)

Dokumentárny film o živote baníkov na Ostravsku motivovaný rovnomennou básňou Laca Novomeského.

Rubači z Dunajských ostrovov, Ladislav Kudelka 1970 (10´)

Dokumentárny film o práci drevorubačov na Dunajských ostrovoch.

Deštrukcie, Ladislav Kudelka 1973 (11´)

Dokumentárny film o dvoch brigádach pražských Vojenských stavieb, ktoré demolovaním nepotrebných objektov umožňujú ďalšiu výstavbu.

Length: 70 min

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version

Director: Ladislav Kudelka

Pásmo krátkych dokumentárnych filmov pri príležitosti nedožitých 90. narodenín režiséra Ladislava Kudelku (*28. 6. 1927 – 15. 2. 1986).

Výber pripravila filmová historička Eva Filová. Premietnuté budú filmy: Lety nad hektármi, Dnešok slovenského filmu, Premeny, Muži zo skál,

Čierna a červená, Rubači z Dunajských ostrovov, Deštrukcie.

Lety nad hektármi, Ladislav Kudelka 1960 (14´)

Dokumentárny film o práci Agroletu.

Dnešok slovenského filmu, Ladislav Kudelka 1962 (9´)

Propagačný film o slovenskom filme pre výstavu Slovensko v socialistickom Československu.

Premeny, Ladislav Kudelka 1965 (12´)

Pestrý kaleidoskop o pozitívnych i negatívnych javoch života Bratislavčanov.

Muži zo skál, Ladislav Kudelka 1967 (11´)

Dokumentárny film o ťažkej práci v kameňolomoch.

Čierna a červená, Ladislav Kudelka 1967 (11´)

Dokumentárny film o živote baníkov na Ostravsku motivovaný rovnomennou básňou Laca Novomeského.

Rubači z Dunajských ostrovov, Ladislav Kudelka 1970 (10´)

Dokumentárny film o práci drevorubačov na Dunajských ostrovoch.

Deštrukcie, Ladislav Kudelka 1973 (11´)

Dokumentárny film o dvoch brigádach pražských Vojenských stavieb, ktoré demolovaním nepotrebných objektov umožňujú ďalšiu výstavbu.

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version