The Army is With People

35 mmOR15
Length:75 minutes
Genre:Dokumentárny

The Army is With People

Armáda je s ľudom; 1948 – 1979, OV (sk; versions: OR,

Očami filmových spravodajcov | Výber zostavil a lektorský úvod zabezpečí publicista a režisér Rudolf Urc.

Short slovak documentary movies from 1948 – 1979.

Length: 75 min

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version

Očami filmových spravodajcov | Výber zostavil a lektorský úvod zabezpečí publicista a režisér Rudolf Urc.

Short slovak documentary movies from 1948 – 1979.

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version