Cinema Time III: How we were educated

35 mmOR15
Director:Milan Černák, Ivan Húšťava, Vladimír Čech, Ladislav Kudelka
Length:82 minutes
Genre:Dokumentárny

Cinema Time III: How we were educated

Kino Čas III: Ako sme sa vzdelávali; 1961 – 1974, OV (sk; Director: various, versions: OR,

Pásmo dokumentárnych filmov pripravila a uvedie filmová historička Mgr. Eva Filová, ArtD.

Director: Milan Černák, Ivan Húšťava, Vladimír Čech, Ladislav Kudelka, Pavel Čalovka, Vojtech Andreánsky

Short slovak documentary movies from 1961 – 1974.

Length: 82 min

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version

Pásmo dokumentárnych filmov pripravila a uvedie filmová historička Mgr. Eva Filová, ArtD.

Director: Milan Černák, Ivan Húšťava, Vladimír Čech, Ladislav Kudelka, Pavel Čalovka, Vojtech Andreánsky

Short slovak documentary movies from 1961 – 1974.

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version