Jubilee: Helena Slavíková-Rabarová

35 mmORU
Director:Helena Slavíková-Rabarová
Length:68 minutes
Genre:Pásmo krátkych animovaných filmov

Jubilee: Helena Slavíková-Rabarová

Výročia: Helena Slavíková-Rabarová; 1976 – 1997, OV (sk); Helena Slavíková-Rabarová, versions: OR,

Lektorský úvod: filmová historička Eva Filová. Hosť projekcie: Helena Slavíková-Rabarová.

Director: Helena Slavíková-Rabarová

Short slovak animated films from 1976 – 1997.

Length: 68 min

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version

Lektorský úvod: filmová historička Eva Filová. Hosť projekcie: Helena Slavíková-Rabarová.

Director: Helena Slavíková-Rabarová

Short slovak animated films from 1976 – 1997.

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version