Build A House Plant A Tree

35 mmOR15
Director:Juraj Jakubisko
Premiere:4. January 1980
Length:88 minutes
Genre:Drama

Build A House Plant A Tree

Postav dom, zasaď strom; Juraj Jakubisko, 1979, OV (sk); Juraj Jakubisko, 1979, versions: OR,

Film uvádzame pri príležitosti 80. narodenín režiséra, scenáristu, kameramana a výtvarníka Juraja Jakubiska (*30. 4. 1938).

Director: Juraj Jakubisko • Scenario: Mikuláš Kováč, Lýdia Ragačová • Kameraman: Stanislav Doršic, Vladimír Holloš • Actors: Pavel Nový, Róbert Šurina, Jana Březinová, Ondřej Pavelka, Gustav Opočenský, Zdeněk Dušek

A tragic portrayal of a young man and his dream of having his own home and a happy family. During the pursuit of his dream he makes use of the poeple´s imperfect morals and defects of the social system.

Length: 88 min

Year: 1979
Local premiere date: 4. January 1980

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version

Film uvádzame pri príležitosti 80. narodenín režiséra, scenáristu, kameramana a výtvarníka Juraja Jakubiska (*30. 4. 1938).

Director: Juraj Jakubisko • Scenario: Mikuláš Kováč, Lýdia Ragačová • Kameraman: Stanislav Doršic, Vladimír Holloš • Actors: Pavel Nový, Róbert Šurina, Jana Březinová, Ondřej Pavelka, Gustav Opočenský, Zdeněk Dušek

A tragic portrayal of a young man and his dream of having his own home and a happy family. During the pursuit of his dream he makes use of the poeple´s imperfect morals and defects of the social system.

Year: 1979
Local premiere date: 4. January 1980

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version