Cinema Time V: How we have feast

35 mmOR15
Director:Ivan Húšťava, Jaroslav Pogran, Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka
Length:70 minutes
Genre:Pásmo krátkych filmov, Dokumentárny

Cinema Time V: How we have feast

Kino Čas V: Ako sme sa kochali; rôzni, 1963 – 1989, OV (sk); Director: various, versions: OR,

Pásmo dokumentárnych filmov pripravila a uvedie filmová historička Eva Filová.

Director: Ivan Húšťava, Jaroslav Pogran, Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Igor Dobiš, Ján Mančuška

Slovak documentary movies from 1963 – 1989.

Length: 70 min

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version

Pásmo dokumentárnych filmov pripravila a uvedie filmová historička Eva Filová.

Director: Ivan Húšťava, Jaroslav Pogran, Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Igor Dobiš, Ján Mančuška

Slovak documentary movies from 1963 – 1989.

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version