Cinema Time VIII: How we improved body and mind

35 mmOR15
Director:Pavel Miškuv, Michal Rábek, Štefan Ondrkal, Milan Černák
Premiere:15. October 2018
Length:74 minutes
Genre:Dokumentárny

Cinema Time VIII: How we improved body and mind

Kino čas VIII: Ako sme utužovali telo i ducha; rôzni, 1954 – 1965, OV (sk); Director: various, 1954, versions: OR,

Pásmo krátkych osvetových a propagačných filmov pripravila a uvedie historička Eva Filová

Director: Pavel Miškuv, Michal Rábek, Štefan Ondrkal, Milan Černák, Kazimír Barlík, Jozef Zachar, Vojtech Andreánsky

Slovak documentary shorts.

Length: 74 min

Year: 1954
Local premiere date: 15. October 2018

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version

Pásmo krátkych osvetových a propagačných filmov pripravila a uvedie historička Eva Filová

Director: Pavel Miškuv, Michal Rábek, Štefan Ondrkal, Milan Černák, Kazimír Barlík, Jozef Zachar, Vojtech Andreánsky

Slovak documentary shorts.

Year: 1954
Local premiere date: 15. October 2018

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version