Forty-Four Mutineers

35 mmOR15
Director:Paľo Bielik
Premiere:9. January 1958
Length:105 minutes
Genre:Drama

Forty-Four Mutineers

Štyridsaťštyri; Paľo Bielik, 1957, versions: OR, languages: deu, hun, slk, srp

Výročia osobností: Dušan Blaškovič, Ivan Mistrík

Director: Paľo Bielik • Scenario: Paľo Bielik • Kameraman: František Lukeš • Actors: Juraj Sarvaš, Dušan Blaškovič, Ivan Mistrík, Július Vašek, Ctibor Filčík, Andrej Chmelko

Dramatický príbeh o protidôstojníckej vzbure 71. trenčianskeho pešieho pluku v Kragujevaci v období prvej svetovej vojny. Film uvádzame pri príležitosti 90. výročia narodenia herca Dušana Blaškoviča (11. 9. 1930 – 18. 9. 2001), ktorý stvárnil vo filme vojaka Tóna Mikleša a 85. výročia narodenia herca Ivana Mistríka (15. 10. 1935 – 8. 6. 1982), ktorý stvárnil vo filme vojaka Števka Badánika.

Length: 105 min

Year: 1957
Local premiere date: 9. January 1958

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (german, hungarian, slovak, serbian)

Výročia osobností: Dušan Blaškovič, Ivan Mistrík

Director: Paľo Bielik • Scenario: Paľo Bielik • Kameraman: František Lukeš • Actors: Juraj Sarvaš, Dušan Blaškovič, Ivan Mistrík, Július Vašek, Ctibor Filčík, Andrej Chmelko

Dramatický príbeh o protidôstojníckej vzbure 71. trenčianskeho pešieho pluku v Kragujevaci v období prvej svetovej vojny. Film uvádzame pri príležitosti 90. výročia narodenia herca Dušana Blaškoviča (11. 9. 1930 – 18. 9. 2001), ktorý stvárnil vo filme vojaka Tóna Mikleša a 85. výročia narodenia herca Ivana Mistríka (15. 10. 1935 – 8. 6. 1982), ktorý stvárnil vo filme vojaka Števka Badánika.

Year: 1957
Local premiere date: 9. January 1958

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (german, hungarian, slovak, serbian)


Slovak Queer Film Festival - tickets

Permanentky (cinepassy) na Filmový festival inakosti ONLINE sú k dispozícii na cinepass.sk/ffi

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.