Pásmo animovaných filmov | Týždeň SK filmu

BDOR12
Length:69 minutes
Genre:Animated, Short

Pásmo animovaných filmov | Týždeň SK filmu

Pásmo animovaných filmov | Týždeň SK filmu; 2018, versions: OR, languages: slk

In Slovak only.

Short animated films.

Length: 69 min

Year: 2018

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)

In Slovak only.

Short animated films.

Year: 2018

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)