Pásmo študentských filmov Akadémie umení v Banskej Bystrici

2DOR12
Director:rôzni
Length:60 minutes
Genre:zaner_pasmo_kratkych_filmov

Pásmo študentských filmov Akadémie umení v Banskej Bystrici

Pásmo študentských filmov Akadémie umení v Banskej Bystrici; rôzni, versions: OR, languages: slk

Director: rôzni

Učiteľka tanca / Dancing Mistress,
r. Barbora Vaculová, Slovensko, 2017, 16 min., dokumentárny

Antikvár / The Antiquary,
r. Dagmar Ponechalová, Slovensko, 2019, 16 min., dokumentárny

Tanec náš každodenný / Our Daily Dance,
r. Matúš Druga, Slovensko, 2019, 28 min., dokumentárny

Kolekcia troch dokumentárnych filmov študentov Katedry filmovej dokumentárnej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Výberové pásmo prináša to najlepšie z aktuálnych výstupov študentov Katedry so zameraním na portrét súčasného človeka a jeho vzťahu k umeniam literatúry, choreografie a tanca. Všetky tri tituly reprezentujú originálne prístupy pri stvárnení témy s dôrazom na autorskú poetiku.

Length: 60 min

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)

Director: rôzni

Učiteľka tanca / Dancing Mistress,
r. Barbora Vaculová, Slovensko, 2017, 16 min., dokumentárny

Antikvár / The Antiquary,
r. Dagmar Ponechalová, Slovensko, 2019, 16 min., dokumentárny

Tanec náš každodenný / Our Daily Dance,
r. Matúš Druga, Slovensko, 2019, 28 min., dokumentárny

Kolekcia troch dokumentárnych filmov študentov Katedry filmovej dokumentárnej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Výberové pásmo prináša to najlepšie z aktuálnych výstupov študentov Katedry so zameraním na portrét súčasného človeka a jeho vzťahu k umeniam literatúry, choreografie a tanca. Všetky tri tituly reprezentujú originálne prístupy pri stvárnení témy s dôrazom na autorskú poetiku.

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)