Strihový film

2DOR15
Director:Ján Kadár, Antonín Navrátil, Peter Mihálik, Milan Černák
Length:78 minutes
Genre:Pásmo krátkych filmov

Strihový film

Strihový film; Director: various, versions: OR, languages: ces, slk

Director: Ján Kadár, Antonín Navrátil, Peter Mihálik, Milan Černák, Igor Dobiš

Program zameraný na strihový film, ktorý Pavel Branko v knihe Mikrodramaturgia dokumentarizmu vymedzil ako „film zložený prevažne alebo výlučne z materiálov nakrútených už predtým inými autormi na iné ciele a so zámerom, ktorý nesúvisí s autorským zámerom vznikajúceho strihového filmu“. V pásme budú premietnuté filmy, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav:
Vznik ČSR
Sú osobne zodpovední za zločiny proti ľudskosti!,
Sú osobne zodpovední za zradu na národnom povstaní!,
Maličká ríša,
Lilli Marlen,
6,2,.

Length: 78 min

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (czech, slovak)

Director: Ján Kadár, Antonín Navrátil, Peter Mihálik, Milan Černák, Igor Dobiš

Program zameraný na strihový film, ktorý Pavel Branko v knihe Mikrodramaturgia dokumentarizmu vymedzil ako „film zložený prevažne alebo výlučne z materiálov nakrútených už predtým inými autormi na iné ciele a so zámerom, ktorý nesúvisí s autorským zámerom vznikajúceho strihového filmu“. V pásme budú premietnuté filmy, ktoré digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav:
Vznik ČSR
Sú osobne zodpovední za zločiny proti ľudskosti!,
Sú osobne zodpovední za zradu na národnom povstaní!,
Maličká ríša,
Lilli Marlen,
6,2,.

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (czech, slovak)


Slovak Queer Film Festival - tickets

Permanentky (cinepassy) na Filmový festival inakosti ONLINE sú k dispozícii na cinepass.sk/ffi

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.