Smrť šitá na mieru

StreamOR15
Director:Martin Hollý ml.
Cast:Vlado Müller, Milan Kiš, Květa Fialová, Juraj Ďurdiak
Length:83 minutes
Genre:Drama, Psychological

Smrť šitá na mieru

Smrť šitá na mieru; Martin Hollý ml., 1979, versions: OR, languages: slk

Director: Martin Hollý ml. • Story: Béla Illés • Scenario: Tibor Vichta • Camera: Karol Krška • Cast: Vlado Müller, Milan Kiš, Květa Fialová, Juraj Ďurdiak, Štefan Kožka, Olga Želenská, Norbert Jaborek, Hana Kováčiková, Jaroslav Rozsíval, Jiří Holý, Elo Romančík

Dramatický príbeh o dôsledkoch hospodárskej krízy za prvej republiky, zobrazený na tragickom osude dvoch ľudí pochádzajúcich z rôznych spoločenských tried. Majiteľ veľkého krajčírskeho salónu sa rozhodne najať si pre seba vlastného vraha, aby pred bankrotom zachránil rodinu peniazmi zo životnej poistky. Filmová adaptácia črty Údery kladivom od Bélu Illésa.

Viac o filme na

Length: 83 min

Year: 1979

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)

Director: Martin Hollý ml. • Story: Béla Illés • Scenario: Tibor Vichta • Camera: Karol Krška • Cast: Vlado Müller, Milan Kiš, Květa Fialová, Juraj Ďurdiak, Štefan Kožka, Olga Želenská, Norbert Jaborek, Hana Kováčiková, Jaroslav Rozsíval, Jiří Holý, Elo Romančík

Dramatický príbeh o dôsledkoch hospodárskej krízy za prvej republiky, zobrazený na tragickom osude dvoch ľudí pochádzajúcich z rôznych spoločenských tried. Majiteľ veľkého krajčírskeho salónu sa rozhodne najať si pre seba vlastného vraha, aby pred bankrotom zachránil rodinu peniazmi zo životnej poistky. Filmová adaptácia črty Údery kladivom od Bélu Illésa.

Viac o filme na

Year: 1979

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)