Mŕtvi učia živých

StreamOR15
Director:Martin Hollý ml.
Cast:Vladimír Kratina, Michal Dočolomanský, Jana Krausová, Marián Slovák
Length:75 minutes
Genre:Psychological

Mŕtvi učia živých

Mŕtvi učia živých; Martin Hollý ml., 1983, versions: OR, languages: slk

Director: Martin Hollý ml. • Story: Štefan Šmihla (rozhlasová hra) • Scenario: Jiří Křižan, Štefan Šmihla • Camera: Stanislav Szomolányi • Cast: Vladimír Kratina, Michal Dočolomanský, Jana Krausová, Marián Slovák, Štefan Kvietik, Vlado Müller

Súdobý psychologický film o osudovom stretnutí dvoch mužov s odlišnými postojmi k závažnému spoločenskému problému úplatkárstva. Na jednej strane stojí mladý ambiciózny chirurg, ktorý zásadne odmieta prijať za svoju prácu peniaze od pacientov. Na druhej strane stojí vedúci autoservisu, pre ktorého takýto vedľajší príjem predstavuje úplnú samozrejmosť. Filmová adaptácia rovnomennej rozhlasovej hry Štefana Šmihlu.

Viac o filme na

Length: 75 min

Year: 1983

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)

Director: Martin Hollý ml. • Story: Štefan Šmihla (rozhlasová hra) • Scenario: Jiří Křižan, Štefan Šmihla • Camera: Stanislav Szomolányi • Cast: Vladimír Kratina, Michal Dočolomanský, Jana Krausová, Marián Slovák, Štefan Kvietik, Vlado Müller

Súdobý psychologický film o osudovom stretnutí dvoch mužov s odlišnými postojmi k závažnému spoločenskému problému úplatkárstva. Na jednej strane stojí mladý ambiciózny chirurg, ktorý zásadne odmieta prijať za svoju prácu peniaze od pacientov. Na druhej strane stojí vedúci autoservisu, pre ktorého takýto vedľajší príjem predstavuje úplnú samozrejmosť. Filmová adaptácia rovnomennej rozhlasovej hry Štefana Šmihlu.

Viac o filme na

Year: 1983

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)