100 Rokov časopisu Krásy Slovenska | Hory a mesto

Length:60 minutes

100 Rokov časopisu Krásy Slovenska | Hory a mesto

Daniel Kollár, Mikuláš Huba, Ján Lacika a Miroslav Herchl; 2020, versions: ,

Priamy prenos live diskusie na www.kino-doma.sk.

Hosť: Daniel Kollár, Mikuláš Huba, Ján Lacika, Miroslav Herchl

História, turistika, príroda a kultúra v Krásach Slovenska - najstaršom kontinuálne vychádzajúcom časopise na Slovensku.
Pred 100 rokmi vznikol časopis Krásy Slovenska – dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku, venovaný prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám.
Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška (o.i. aj autor prvého turistického sprievodcu po Tatrách v slovenskom jazyku, ktorý vyšiel pred 110 rokmi). Úvodné číslo časopisu začínalo heslom „Poznajme otčinu!“ a jedna z ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný až do dnešných dní: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.“
Časopis Krásy Slovenska už za prvý rok svojej existencie vykonal veľmi veľa v osvetovej činnosti a pokračoval v tom celé 20. storočie. Hoci sa počas neho menila štruktúra i rozsah časopisu, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori a vydavatelia, avšak svojim obsahom Krásy Slovenska zostali rovnaké. Stále s láskou propagovali Slovensko a ponúkali množstvo informácií pre všetkých, ktorí túžili ho spoznať. Dokonca v 80. rokoch 20. storočia boli Krásy Slovenska z hľadiska ochrany prírody a pamiatok snáď jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska. Vždy združovali a dodnes stále združujú okolo seba ľudí, ktorým naša krajina nie je ľahostajná a majú ju radi.

Od roku 2004 vychádza časopis Krásy Slovenska vo vydavateľstve DAJAMA a nová redakcia sa neodchýlila od pôvodného motta časopisu, ba práve naopak, možno viac ako kedykoľvek predtým sa snaží o nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných. Svedčia o tom nielen mnohé stále rubriky, ktoré ho charakterizujú celé desaťročia (Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť, Okienko z Tatier, atď.), ale aj napríklad veľký seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.

RNDr. Daniel Kollár, CSc.
Predseda redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma história a súčasnosť Krás Slovenska. Geograf a riaditeľ vydavateľstva DAJAMA. Od roku 2004 je editorom časopisu Krásy Slovenska. Je autorom viac ako 350 odborných a vedecko-popularizačných článkov v periodikách, knihách a zborníkoch, autorom a spoluautorom viac ako 40 publikácií o Slovensku a editorom viac ako 330 publikácií o Slovensku. K jeho najvýznamnejším oceneniam patria Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť a cena TOURMAP 2015 za najlepšieho európskeho turistického sprievodcu.

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma ekológia a ochrana pamiatok v Krásach Slovenska. Geograf, krajinný ekológ, vedecký pracovník, pedagóg a publicista - je autorom viac ako 600 vedeckých, odborných a populárno-vedeckých článkov ako aj autorom a zostavovateľom desiatok knižných publikácií a zborníkov, často citovaných doma i v zahraničí. Je držiteľom viacerých ocenení, z ktorých k najvýznamnejším patrí Cena Dominika Tatarku 2008.

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma príroda, kultúra a fotografia v Krásach Slovenska. Geograf, vedecký pracovník, pedagóg a publicista – okrem vedeckej práce sa venuje krajinárskej fotografii, tvorbe máp a písaniu populárno-náučnej a turistickej literatúry a encyklopedickým dielam. Je autorom desiatok kníh a časopiseckých článkov a držiteľom viacerých ocenení, z ktorých k najvýznamnejším patria Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť.

Ing. Miroslav Herchl
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma turistika a fotografia v Krásach Slovenska. Propagátor turistiky a organizátor domácich i medzinárodných turistických podujatí. Člen výkonného výboru Klubu slovenských turistov (1994 – 2018), v rokoch 1998 – 2002 aj jeho podpredseda a od 2002 do 2008 predseda. V rokoch 2008 – 2010 viceprezident a od roku 2011 prezident Federácie kempingu a karavaningu SR. Spoluautor viacerých publikácií a v súčasnosti predseda sekcie histórie turistiky KST.

Length: 60 min

Year: 2020

Country of origin:

 • Slovakia

Language version:

-

Priamy prenos live diskusie na www.kino-doma.sk.

Hosť: Daniel Kollár, Mikuláš Huba, Ján Lacika, Miroslav Herchl

História, turistika, príroda a kultúra v Krásach Slovenska - najstaršom kontinuálne vychádzajúcom časopise na Slovensku.
Pred 100 rokmi vznikol časopis Krásy Slovenska – dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku, venovaný prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám.
Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška (o.i. aj autor prvého turistického sprievodcu po Tatrách v slovenskom jazyku, ktorý vyšiel pred 110 rokmi). Úvodné číslo časopisu začínalo heslom „Poznajme otčinu!“ a jedna z ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný až do dnešných dní: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.“
Časopis Krásy Slovenska už za prvý rok svojej existencie vykonal veľmi veľa v osvetovej činnosti a pokračoval v tom celé 20. storočie. Hoci sa počas neho menila štruktúra i rozsah časopisu, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori a vydavatelia, avšak svojim obsahom Krásy Slovenska zostali rovnaké. Stále s láskou propagovali Slovensko a ponúkali množstvo informácií pre všetkých, ktorí túžili ho spoznať. Dokonca v 80. rokoch 20. storočia boli Krásy Slovenska z hľadiska ochrany prírody a pamiatok snáď jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska. Vždy združovali a dodnes stále združujú okolo seba ľudí, ktorým naša krajina nie je ľahostajná a majú ju radi.

Od roku 2004 vychádza časopis Krásy Slovenska vo vydavateľstve DAJAMA a nová redakcia sa neodchýlila od pôvodného motta časopisu, ba práve naopak, možno viac ako kedykoľvek predtým sa snaží o nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných. Svedčia o tom nielen mnohé stále rubriky, ktoré ho charakterizujú celé desaťročia (Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť, Okienko z Tatier, atď.), ale aj napríklad veľký seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.

RNDr. Daniel Kollár, CSc.
Predseda redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma história a súčasnosť Krás Slovenska. Geograf a riaditeľ vydavateľstva DAJAMA. Od roku 2004 je editorom časopisu Krásy Slovenska. Je autorom viac ako 350 odborných a vedecko-popularizačných článkov v periodikách, knihách a zborníkoch, autorom a spoluautorom viac ako 40 publikácií o Slovensku a editorom viac ako 330 publikácií o Slovensku. K jeho najvýznamnejším oceneniam patria Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť a cena TOURMAP 2015 za najlepšieho európskeho turistického sprievodcu.

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma ekológia a ochrana pamiatok v Krásach Slovenska. Geograf, krajinný ekológ, vedecký pracovník, pedagóg a publicista - je autorom viac ako 600 vedeckých, odborných a populárno-vedeckých článkov ako aj autorom a zostavovateľom desiatok knižných publikácií a zborníkov, často citovaných doma i v zahraničí. Je držiteľom viacerých ocenení, z ktorých k najvýznamnejším patrí Cena Dominika Tatarku 2008.

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma príroda, kultúra a fotografia v Krásach Slovenska. Geograf, vedecký pracovník, pedagóg a publicista – okrem vedeckej práce sa venuje krajinárskej fotografii, tvorbe máp a písaniu populárno-náučnej a turistickej literatúry a encyklopedickým dielam. Je autorom desiatok kníh a časopiseckých článkov a držiteľom viacerých ocenení, z ktorých k najvýznamnejším patria Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť.

Ing. Miroslav Herchl
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma turistika a fotografia v Krásach Slovenska. Propagátor turistiky a organizátor domácich i medzinárodných turistických podujatí. Člen výkonného výboru Klubu slovenských turistov (1994 – 2018), v rokoch 1998 – 2002 aj jeho podpredseda a od 2002 do 2008 predseda. V rokoch 2008 – 2010 viceprezident a od roku 2011 prezident Federácie kempingu a karavaningu SR. Spoluautor viacerých publikácií a v súčasnosti predseda sekcie histórie turistiky KST.

Year: 2020

Country of origin:

 • Slovakia

Language version:

-


ONLINE Kino doma - ako na to?

 • Skontrolujte si, či sa bez problémov viete dostať na stránku www.kino-doma.sk.
 • Overte si (pre istotu) kvalitu svojho internetového pripojenia.
 • Zakúpte si vstupenku na kino-lumiere.sk
  Upozornenie: Predstavenie je možné sledovať len na Slovensku, nekupujte si vstupenky, ak ste v zahraničí. Ďakujeme.
 • Stream je k dispozícii 20 minút pred oficiálnym začiatkom predstavenia:
  a) Na stránke www.kino-doma.sk si kliknite na aktuálne predstavenie/Vstup do kinosály.
  b) Zadajte svoje heslo (heslo = variabilný symbol vašej platby/objednávky voľnej vstupenky na dané predstavenie, nájdete ho v e-maile „Potvrdenie o nákupe vstupeniek").
 • V prípade, že vám heslo nefunguje, kontaktujte nás na info@kino-doma.sk.
 • Prajeme vám príjemný filmový zážitok a tešíme sa na Vás v Kine Lumière doma.
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.