100 Rokov časopisu Krásy Slovenska | Hory a mesto

Length:60 minutes

100 Rokov časopisu Krásy Slovenska | Hory a mesto

Daniel Kollár, Mikuláš Huba, Ján Lacika a Miroslav Herchl; 2020, versions: ,

Priamy prenos live diskusie na www.kino-doma.sk.

Hosť: Daniel Kollár, Mikuláš Huba, Ján Lacika, Miroslav Herchl

História, turistika, príroda a kultúra v Krásach Slovenska - najstaršom kontinuálne vychádzajúcom časopise na Slovensku.
Pred 100 rokmi vznikol časopis Krásy Slovenska – dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku, venovaný prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám.
Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška (o.i. aj autor prvého turistického sprievodcu po Tatrách v slovenskom jazyku, ktorý vyšiel pred 110 rokmi). Úvodné číslo časopisu začínalo heslom „Poznajme otčinu!“ a jedna z ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný až do dnešných dní: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.“
Časopis Krásy Slovenska už za prvý rok svojej existencie vykonal veľmi veľa v osvetovej činnosti a pokračoval v tom celé 20. storočie. Hoci sa počas neho menila štruktúra i rozsah časopisu, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori a vydavatelia, avšak svojim obsahom Krásy Slovenska zostali rovnaké. Stále s láskou propagovali Slovensko a ponúkali množstvo informácií pre všetkých, ktorí túžili ho spoznať. Dokonca v 80. rokoch 20. storočia boli Krásy Slovenska z hľadiska ochrany prírody a pamiatok snáď jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska. Vždy združovali a dodnes stále združujú okolo seba ľudí, ktorým naša krajina nie je ľahostajná a majú ju radi.

Od roku 2004 vychádza časopis Krásy Slovenska vo vydavateľstve DAJAMA a nová redakcia sa neodchýlila od pôvodného motta časopisu, ba práve naopak, možno viac ako kedykoľvek predtým sa snaží o nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných. Svedčia o tom nielen mnohé stále rubriky, ktoré ho charakterizujú celé desaťročia (Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť, Okienko z Tatier, atď.), ale aj napríklad veľký seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.

RNDr. Daniel Kollár, CSc.
Predseda redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma história a súčasnosť Krás Slovenska. Geograf a riaditeľ vydavateľstva DAJAMA. Od roku 2004 je editorom časopisu Krásy Slovenska. Je autorom viac ako 350 odborných a vedecko-popularizačných článkov v periodikách, knihách a zborníkoch, autorom a spoluautorom viac ako 40 publikácií o Slovensku a editorom viac ako 330 publikácií o Slovensku. K jeho najvýznamnejším oceneniam patria Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť a cena TOURMAP 2015 za najlepšieho európskeho turistického sprievodcu.

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma ekológia a ochrana pamiatok v Krásach Slovenska. Geograf, krajinný ekológ, vedecký pracovník, pedagóg a publicista - je autorom viac ako 600 vedeckých, odborných a populárno-vedeckých článkov ako aj autorom a zostavovateľom desiatok knižných publikácií a zborníkov, často citovaných doma i v zahraničí. Je držiteľom viacerých ocenení, z ktorých k najvýznamnejším patrí Cena Dominika Tatarku 2008.

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma príroda, kultúra a fotografia v Krásach Slovenska. Geograf, vedecký pracovník, pedagóg a publicista – okrem vedeckej práce sa venuje krajinárskej fotografii, tvorbe máp a písaniu populárno-náučnej a turistickej literatúry a encyklopedickým dielam. Je autorom desiatok kníh a časopiseckých článkov a držiteľom viacerých ocenení, z ktorých k najvýznamnejším patria Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť.

Ing. Miroslav Herchl
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma turistika a fotografia v Krásach Slovenska. Propagátor turistiky a organizátor domácich i medzinárodných turistických podujatí. Člen výkonného výboru Klubu slovenských turistov (1994 – 2018), v rokoch 1998 – 2002 aj jeho podpredseda a od 2002 do 2008 predseda. V rokoch 2008 – 2010 viceprezident a od roku 2011 prezident Federácie kempingu a karavaningu SR. Spoluautor viacerých publikácií a v súčasnosti predseda sekcie histórie turistiky KST.

Length: 60 min

Year: 2020

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

-

Priamy prenos live diskusie na www.kino-doma.sk.

Hosť: Daniel Kollár, Mikuláš Huba, Ján Lacika, Miroslav Herchl

História, turistika, príroda a kultúra v Krásach Slovenska - najstaršom kontinuálne vychádzajúcom časopise na Slovensku.
Pred 100 rokmi vznikol časopis Krásy Slovenska – dodnes najstarší kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku, venovaný prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám.
Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška (o.i. aj autor prvého turistického sprievodcu po Tatrách v slovenskom jazyku, ktorý vyšiel pred 110 rokmi). Úvodné číslo časopisu začínalo heslom „Poznajme otčinu!“ a jedna z ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný až do dnešných dní: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.“
Časopis Krásy Slovenska už za prvý rok svojej existencie vykonal veľmi veľa v osvetovej činnosti a pokračoval v tom celé 20. storočie. Hoci sa počas neho menila štruktúra i rozsah časopisu, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori a vydavatelia, avšak svojim obsahom Krásy Slovenska zostali rovnaké. Stále s láskou propagovali Slovensko a ponúkali množstvo informácií pre všetkých, ktorí túžili ho spoznať. Dokonca v 80. rokoch 20. storočia boli Krásy Slovenska z hľadiska ochrany prírody a pamiatok snáď jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska. Vždy združovali a dodnes stále združujú okolo seba ľudí, ktorým naša krajina nie je ľahostajná a majú ju radi.

Od roku 2004 vychádza časopis Krásy Slovenska vo vydavateľstve DAJAMA a nová redakcia sa neodchýlila od pôvodného motta časopisu, ba práve naopak, možno viac ako kedykoľvek predtým sa snaží o nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných. Svedčia o tom nielen mnohé stále rubriky, ktoré ho charakterizujú celé desaťročia (Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť, Okienko z Tatier, atď.), ale aj napríklad veľký seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.

RNDr. Daniel Kollár, CSc.
Predseda redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma história a súčasnosť Krás Slovenska. Geograf a riaditeľ vydavateľstva DAJAMA. Od roku 2004 je editorom časopisu Krásy Slovenska. Je autorom viac ako 350 odborných a vedecko-popularizačných článkov v periodikách, knihách a zborníkoch, autorom a spoluautorom viac ako 40 publikácií o Slovensku a editorom viac ako 330 publikácií o Slovensku. K jeho najvýznamnejším oceneniam patria Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť a cena TOURMAP 2015 za najlepšieho európskeho turistického sprievodcu.

Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma ekológia a ochrana pamiatok v Krásach Slovenska. Geograf, krajinný ekológ, vedecký pracovník, pedagóg a publicista - je autorom viac ako 600 vedeckých, odborných a populárno-vedeckých článkov ako aj autorom a zostavovateľom desiatok knižných publikácií a zborníkov, často citovaných doma i v zahraničí. Je držiteľom viacerých ocenení, z ktorých k najvýznamnejším patrí Cena Dominika Tatarku 2008.

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma príroda, kultúra a fotografia v Krásach Slovenska. Geograf, vedecký pracovník, pedagóg a publicista – okrem vedeckej práce sa venuje krajinárskej fotografii, tvorbe máp a písaniu populárno-náučnej a turistickej literatúry a encyklopedickým dielam. Je autorom desiatok kníh a časopiseckých článkov a držiteľom viacerých ocenení, z ktorých k najvýznamnejším patria Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť.

Ing. Miroslav Herchl
Člen redakčnej rady časopisu Krásy Slovenska, téma turistika a fotografia v Krásach Slovenska. Propagátor turistiky a organizátor domácich i medzinárodných turistických podujatí. Člen výkonného výboru Klubu slovenských turistov (1994 – 2018), v rokoch 1998 – 2002 aj jeho podpredseda a od 2002 do 2008 predseda. V rokoch 2008 – 2010 viceprezident a od roku 2011 prezident Federácie kempingu a karavaningu SR. Spoluautor viacerých publikácií a v súčasnosti predseda sekcie histórie turistiky KST.

Year: 2020

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

-