Počasie na horách | Hory a mesto

Length:70 minutes

Počasie na horách | Hory a mesto

Miriam Jarošová a Miro Žiak; 2020, versions: ,

Priamy prenos live diskusie na www.kino-doma.sk.

MIRIAM JAROŠOVÁ: Aspekty kvalitnej predpovede počasia pre hory

Počasie na horách je dôležité pre zdatného turistu, ale aj obyčajného návštevníka. Pri jeho predpovedi využívame najmodernejšie modely, či predikcie atmosféry. Ale aj samotná príroda nám dokáže poskytnúť množstvo indícií, ktoré nám povedia, že sa blíži zmena. Prednáška sa zameria na vedecké, ale aj prírodné aspekty kvalitnej predpovede pre hory.

Miriam Jarošovása zaoberá meteorológiou už viac ako 25 rokov. Začínala na radarovej a družicovej meteorológii, prešla cez predpovede a výstrahy a v súčasnej dobe odhaľuje krásy meteorológie pre budúcich pilotov. Doktorát má z „praktickej“ meteorológie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Kvalitné základy jej poskytla matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a množstvo odborných školení vo svetových inštitúciách.

MIRO ŽIAK: Počasie na horách v praxi - Tatry, Alpy, Himaláje

Počasie na horách je kľúčové z hľadiska úspechu výstupu, ale aj bezpečného návratu domov. Prístup k predpovedi sa líši s charakterom a veľkosťou pohoria. Predpoveď počasia pre Tatry by mala vychádzať vo veľkej miere zo skúseností a výstupov viacerých modelov. Alpské podmienky už tak dobre neodhadneme z vlastných pozorovaní, preto sa viac spoľahneme predovšetkým na výstupy modelov. Na himalájske podmienky sa sledujú okrem lokálnych vplyvov aj globálne klimatické charakteristiky.

Miro Žiakskončil doktorát na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre fyzickej geografie a geoekológie so zameraním geomorfológia, meteorológia a klimatológia. Svoju vedeckú činnosť venoval výskumu vysokohorského prostredia, predovšetkým snehu a lavín. Na univerzite prednášal na témy prírodnej hrozby a rizika v krajine (extrémneho prejavu počasia). Spolupracoval s viacerými expedíciami v Himalájach ako meteorológ. V súčasnosti pracuje ako profesionálny meteorológ pre zahraničnú energetickú spoločnosť a s rodinkou býva v Tatranskej Lomnici. V nedávnej minulosti získal oprávnenie Medzinárodného horského sprievodcu UIMLA.

Length: 70 min

Year: 2020

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

-

Priamy prenos live diskusie na www.kino-doma.sk.

MIRIAM JAROŠOVÁ: Aspekty kvalitnej predpovede počasia pre hory

Počasie na horách je dôležité pre zdatného turistu, ale aj obyčajného návštevníka. Pri jeho predpovedi využívame najmodernejšie modely, či predikcie atmosféry. Ale aj samotná príroda nám dokáže poskytnúť množstvo indícií, ktoré nám povedia, že sa blíži zmena. Prednáška sa zameria na vedecké, ale aj prírodné aspekty kvalitnej predpovede pre hory.

Miriam Jarošovása zaoberá meteorológiou už viac ako 25 rokov. Začínala na radarovej a družicovej meteorológii, prešla cez predpovede a výstrahy a v súčasnej dobe odhaľuje krásy meteorológie pre budúcich pilotov. Doktorát má z „praktickej“ meteorológie na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Kvalitné základy jej poskytla matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a množstvo odborných školení vo svetových inštitúciách.

MIRO ŽIAK: Počasie na horách v praxi - Tatry, Alpy, Himaláje

Počasie na horách je kľúčové z hľadiska úspechu výstupu, ale aj bezpečného návratu domov. Prístup k predpovedi sa líši s charakterom a veľkosťou pohoria. Predpoveď počasia pre Tatry by mala vychádzať vo veľkej miere zo skúseností a výstupov viacerých modelov. Alpské podmienky už tak dobre neodhadneme z vlastných pozorovaní, preto sa viac spoľahneme predovšetkým na výstupy modelov. Na himalájske podmienky sa sledujú okrem lokálnych vplyvov aj globálne klimatické charakteristiky.

Miro Žiakskončil doktorát na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre fyzickej geografie a geoekológie so zameraním geomorfológia, meteorológia a klimatológia. Svoju vedeckú činnosť venoval výskumu vysokohorského prostredia, predovšetkým snehu a lavín. Na univerzite prednášal na témy prírodnej hrozby a rizika v krajine (extrémneho prejavu počasia). Spolupracoval s viacerými expedíciami v Himalájach ako meteorológ. V súčasnosti pracuje ako profesionálny meteorológ pre zahraničnú energetickú spoločnosť a s rodinkou býva v Tatranskej Lomnici. V nedávnej minulosti získal oprávnenie Medzinárodného horského sprievodcu UIMLA.

Year: 2020

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

-