Film o filme

2DOR15
Director:Miroslav Cimerman, Matej Mináč, Iľja Ruppeldt, Štefan Ondrkal, Miroslav Cimerman, Iľja Ruppe
Length:78 minutes
Genre:Pásmo krátkych filmov

Film o filme

Film o filme ; Miroslav Cimerman, Matej Mináč, Iľja Ruppeldt,Štefan Ondrkal, Miroslav Cimerman, Iľja Ruppe, versions: OR, languages: slk

Digitálne kino

Director: Miroslav Cimerman, Matej Mináč, Iľja Ruppeldt, Štefan Ondrkal, Miroslav Cimerman, Iľja Ruppe

Odkrývanie tajomstiev tvorby kinematografických diel, hoc niekedy iba z propagačných dôvodov, sa realizuje aj prostredníctvom filmov o nich a ich tvorcoch. V pásme budú uvedené filmy, ktoré digitálne reštauroval Slovenský filmový ústav: Film o filme 1/1966, Jaroslav Siakeľ na Slovensku, Kytička pre malých a veľkých, Portrét režiséra.

Film o filme 1/1966
(r. Štefan Ondrkal, 1966, 7ʾ51ʾʾ)
Zo zákulisia pripravovaných filmov Panna zázračnica (1966), Siedmy kontinent (1966), Majster kat (1966).

Jaroslav Siakeľ na Slovensku
(r. Miroslav Cimerman, 1982, 13ʾ50ʾʾ)
Návšteva Jaroslava Siakeľa, režiséra prvého slovenského hraného dlhometrážneho filmu Jánošík (1921), na Slovensku.

Kytička pre malých a veľkých
(r. Iľja Ruppeldt, 1989, 13ʾ53ʾʾ)
O chlapcovi, ktorý má rád animované filmy. Kombinovaný film vyrobený k 25. výročiu vzniku štúdia animovaných filmov.

Portrét režiséra
(r. Matej Mináč, 1989, 42ʾ28ʾʾ)
Osobnosť a tvorba filmového režiséra Juraja Jakubiska predstavená aj pri nakrúcaní filmu Sedím na konári a je mi dobre, či pri stretnutí s Federicom Fellinim.

Length: 78 min

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)

Digitálne kino

Director: Miroslav Cimerman, Matej Mináč, Iľja Ruppeldt, Štefan Ondrkal, Miroslav Cimerman, Iľja Ruppe

Odkrývanie tajomstiev tvorby kinematografických diel, hoc niekedy iba z propagačných dôvodov, sa realizuje aj prostredníctvom filmov o nich a ich tvorcoch. V pásme budú uvedené filmy, ktoré digitálne reštauroval Slovenský filmový ústav: Film o filme 1/1966, Jaroslav Siakeľ na Slovensku, Kytička pre malých a veľkých, Portrét režiséra.

Film o filme 1/1966
(r. Štefan Ondrkal, 1966, 7ʾ51ʾʾ)
Zo zákulisia pripravovaných filmov Panna zázračnica (1966), Siedmy kontinent (1966), Majster kat (1966).

Jaroslav Siakeľ na Slovensku
(r. Miroslav Cimerman, 1982, 13ʾ50ʾʾ)
Návšteva Jaroslava Siakeľa, režiséra prvého slovenského hraného dlhometrážneho filmu Jánošík (1921), na Slovensku.

Kytička pre malých a veľkých
(r. Iľja Ruppeldt, 1989, 13ʾ53ʾʾ)
O chlapcovi, ktorý má rád animované filmy. Kombinovaný film vyrobený k 25. výročiu vzniku štúdia animovaných filmov.

Portrét režiséra
(r. Matej Mináč, 1989, 42ʾ28ʾʾ)
Osobnosť a tvorba filmového režiséra Juraja Jakubiska predstavená aj pri nakrúcaní filmu Sedím na konári a je mi dobre, či pri stretnutí s Federicom Fellinim.

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)