KADU 2021: Sebapoznanie | interaktívna prednáška

Length:120 minutes

KADU 2021: Sebapoznanie | interaktívna prednáška

KADU 2021 - prednáška; 2021, versions: ,

Ars a Anima | Umenie a duša

Pozývame vás na stretnutie so psychologičkou a psychoterapeutkou Janou Žemličkovou, ktorá povedie interaktívnu prednášku s názvom Sebapoznanie.

Malú násobilku sme museli vedieť už na základnej škole, ale to, ako sa spoznať bližšie – čo by teoreticky mohla byť rovnaká banalita, to ešte, bohužiaľ, nepovažuje naša spoločnosť za základné vzdelanie.

Prečo by sme sa mali učiť o tom, ako funguje ľudská psychika či podvedomie, ako sa tvorí osobnosť a kedy?

Do interaktívnej prednášky psychologičky a psychoterapeutky Jany Žemličkovej sme prizvali druhý ročník hercov a herečiek z VŠMU, ktorí budú ako jedna z najcitlivejších vzoriek našej spoločnosti klásť otázky o svojom prežívaní, tvorbe prvých postáv a vysporiadavaním sa s nimi, v tomto mimoriadne náročnom životnom období, zapojte sa.

O PhDr. JANE ŽEMLIČKOVEJ, PhD.

Je riaditeľkou resocializačnej starostlivosti v Sanatóriu AT, v Bratislave Petržalke, jediného zdravotnícko-resocializačného zariadenia na Slovensku. Je spoluzakladateľkou novoterapie BAR v procese uzdravovania závislých. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, psychoterapeutickú fakultu v Prahe, je absolventkou multidisciplinárneho vzdelania v oblasti závislostí od návykových látok doma i v zahraničí a rôznych výcvikov. Prednáša, publikuje, facilituje skupiny, vedie socio-terapeutické kluby, je členkou odborných komisií a poradkyňou pre Asociáciu klubov abstinujúcich Slovenska a organizátorkou rôznych projektov pre závislých. Má dve deti, Radoslavu a Rastislava a vnuka Adama.

Length: 120 min

Year: 2021

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

-

Ars a Anima | Umenie a duša

Pozývame vás na stretnutie so psychologičkou a psychoterapeutkou Janou Žemličkovou, ktorá povedie interaktívnu prednášku s názvom Sebapoznanie.

Malú násobilku sme museli vedieť už na základnej škole, ale to, ako sa spoznať bližšie – čo by teoreticky mohla byť rovnaká banalita, to ešte, bohužiaľ, nepovažuje naša spoločnosť za základné vzdelanie.

Prečo by sme sa mali učiť o tom, ako funguje ľudská psychika či podvedomie, ako sa tvorí osobnosť a kedy?

Do interaktívnej prednášky psychologičky a psychoterapeutky Jany Žemličkovej sme prizvali druhý ročník hercov a herečiek z VŠMU, ktorí budú ako jedna z najcitlivejších vzoriek našej spoločnosti klásť otázky o svojom prežívaní, tvorbe prvých postáv a vysporiadavaním sa s nimi, v tomto mimoriadne náročnom životnom období, zapojte sa.

O PhDr. JANE ŽEMLIČKOVEJ, PhD.

Je riaditeľkou resocializačnej starostlivosti v Sanatóriu AT, v Bratislave Petržalke, jediného zdravotnícko-resocializačného zariadenia na Slovensku. Je spoluzakladateľkou novoterapie BAR v procese uzdravovania závislých. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, psychoterapeutickú fakultu v Prahe, je absolventkou multidisciplinárneho vzdelania v oblasti závislostí od návykových látok doma i v zahraničí a rôznych výcvikov. Prednáša, publikuje, facilituje skupiny, vedie socio-terapeutické kluby, je členkou odborných komisií a poradkyňou pre Asociáciu klubov abstinujúcich Slovenska a organizátorkou rôznych projektov pre závislých. Má dve deti, Radoslavu a Rastislava a vnuka Adama.

Year: 2021

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

-