KADU 2021: Auto/terapeutický potenciál filmového média v študentskej tvorbe

2DStreamOR
Director:rôzni
Length:86 minutes
Genre:Document

KADU 2021: Auto/terapeutický potenciál filmového média v študentskej tvorbe

KADU 2021 - Pásmo dokumentárnych filmov; rôzni, 2021, versions: OR,

Ars a Anima | Umenie a duša - pásmo dokumentárnych filmov.

Director: rôzni

Pozývame vás na projekciu pásma krátkych filmov študentov VŠMU, ktorí svoje osobné prežívanie preniesli do filmu. Úvod do premietania a následnú diskusiu bude moderovať Barbora Nemčeková – šéfredaktorka portálu Kinečko a dramaturgička Kina inak A4.

Terapia cestou
r. Michal Baránek, 2017, 36″
Dokument je osobnou výpoveďou mladého Michala o jeho psychickej chorobe. Michal trpí úzkosťami, depresiou a agorafóbiou. Agorafóbia je chorobný strach vzdialiť sa od domova. Jediná cesta ako sa môže zbaviť strachu je sa mu vystaviť. Túžba cestovať a žiť normálny život bez obmedzení ho ženie na výpravu okolo Slovenska na svojej milovanej motorke.

Denník princeznej
r. Barbara Vojtašáková, 2020, 14″

Sejít pěšky dolu
r. Kateřina Hroníková, 2020, 20″
Pomalá observácia rozkladu: rozmáčané nohy vo vode, domov dôchodcov a rozbitý hodinový aparát. Vrstva ľadu ako vrstva kože, pod ktorou presvitá život, ktorý sa zastavil. Premenné skupenstvo biologického materiálu v plynutí času: zrohovatelá koža a potreba s niekým hovoriť, povedať niekomu o ceste na mesiac.

O sestre
r. Barbora Sliepková, 2016, 16″

Útla, no výpovedná vzorka študentských filmov VŠMU načrtáva, že nie iba umelci*kyne majú privilégium (duševného) utrpenia, ale ide o zdieľanú skúsenosť naprieč sociálnymi triedami a skupinami. Introspekcia a pomenovanie problémov a tráum však privilégiami sú. Všetkým z týchto filmov sa darí nadviazať osobné spojenie so svojou diváčkou/divákom a tým vytvárať priestor na porozumenie.

Študenti a študentky sa svojich filmoch pozerajú dovnútra a následne von. Všímajú si svet, svoje prežívanie a vo vonkajšom svete nachádzajú procesy, s ktorými súznia, rozumejú im a chcú túto (emocionálnu) vedomosť stvárniť prostredníctvom média filmu a šíriť ďalej.

O BARBORE NEMČEKOVEJ

Barbora Nemčeková študovala rok odbor Film and Screen Studies na University of Brighton a následne na Katedre audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, kde je v súčasnosti študentkou posledného magisterského ročníka. Vo svojich textoch sa orientuje na témy štruktúrnych nerovností a starostlivosti prizmou feminizmu. Je šéfredaktorkou online magazínu o filme Kinečko a spolu-dramaturgičkou nezávislého Kina inak A4. Pravidelne prispieva textami o filmoch aj do angažovaného mesačníka Kapitál.

Length: 86 min

Year: 2021

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

OR - Original version

Ars a Anima | Umenie a duša - pásmo dokumentárnych filmov.

Director: rôzni

Pozývame vás na projekciu pásma krátkych filmov študentov VŠMU, ktorí svoje osobné prežívanie preniesli do filmu. Úvod do premietania a následnú diskusiu bude moderovať Barbora Nemčeková – šéfredaktorka portálu Kinečko a dramaturgička Kina inak A4.

Terapia cestou
r. Michal Baránek, 2017, 36″
Dokument je osobnou výpoveďou mladého Michala o jeho psychickej chorobe. Michal trpí úzkosťami, depresiou a agorafóbiou. Agorafóbia je chorobný strach vzdialiť sa od domova. Jediná cesta ako sa môže zbaviť strachu je sa mu vystaviť. Túžba cestovať a žiť normálny život bez obmedzení ho ženie na výpravu okolo Slovenska na svojej milovanej motorke.

Denník princeznej
r. Barbara Vojtašáková, 2020, 14″

Sejít pěšky dolu
r. Kateřina Hroníková, 2020, 20″
Pomalá observácia rozkladu: rozmáčané nohy vo vode, domov dôchodcov a rozbitý hodinový aparát. Vrstva ľadu ako vrstva kože, pod ktorou presvitá život, ktorý sa zastavil. Premenné skupenstvo biologického materiálu v plynutí času: zrohovatelá koža a potreba s niekým hovoriť, povedať niekomu o ceste na mesiac.

O sestre
r. Barbora Sliepková, 2016, 16″

Útla, no výpovedná vzorka študentských filmov VŠMU načrtáva, že nie iba umelci*kyne majú privilégium (duševného) utrpenia, ale ide o zdieľanú skúsenosť naprieč sociálnymi triedami a skupinami. Introspekcia a pomenovanie problémov a tráum však privilégiami sú. Všetkým z týchto filmov sa darí nadviazať osobné spojenie so svojou diváčkou/divákom a tým vytvárať priestor na porozumenie.

Študenti a študentky sa svojich filmoch pozerajú dovnútra a následne von. Všímajú si svet, svoje prežívanie a vo vonkajšom svete nachádzajú procesy, s ktorými súznia, rozumejú im a chcú túto (emocionálnu) vedomosť stvárniť prostredníctvom média filmu a šíriť ďalej.

O BARBORE NEMČEKOVEJ

Barbora Nemčeková študovala rok odbor Film and Screen Studies na University of Brighton a následne na Katedre audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, kde je v súčasnosti študentkou posledného magisterského ročníka. Vo svojich textoch sa orientuje na témy štruktúrnych nerovností a starostlivosti prizmou feminizmu. Je šéfredaktorkou online magazínu o filme Kinečko a spolu-dramaturgičkou nezávislého Kina inak A4. Pravidelne prispieva textami o filmoch aj do angažovaného mesačníka Kapitál.

Year: 2021

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

OR - Original version