Sneh pod nohami / H ako Hory

35 mmOR15
Director:Ivan Húšťava
Length:77 minutes
Genre:Drama

Sneh pod nohami / H ako Hory

Sneh pod nohami; Ivan Húšťava, 1978, versions: OR, languages: slk

Abecedár slovenského filmu: H ako Hory. Lektorský úvod: Martin Ciel. Premietame s predfilmami.

Director: Ivan Húšťava • Scenario: Peter Jaroš

Tri pätiny územia Slovenska tvoria hory. A slovenské výtvarné umenie, dráma, literatúra, film a dokonca i hudba tento fakt v podstate nemôžu a nechcú ignorovať. Reflektujú krajinu, hory a občas aj ich vrcholy, príbehy z hôr. Vytvárajú fikčné svety, ktoré sa v horách odohrávajú a súvisia s nimi. Hory majú niekedy dramatickú funkciu, niekedy sú iba pozadím. Ale prítomné sú tu výrazne a významne. V nasledujúcom texte sa stručne sústredíme na filmové diela, kde majú hory dramatickú úlohu, sú nevyhnutné pre rozvíjanie deja. Heslo sa zameria predovšetkým na tvorbu Karola Skřipského, známeho režiséra horských filmov.

Sneh pod nohami

Premietame s predfilmami: Na lyžiach cez hrebene Tatier (Skřipský, 1947), Cesta k Slnku (Skřipský, 1949)

Length: 77 min

Year: 1978

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)

Abecedár slovenského filmu: H ako Hory. Lektorský úvod: Martin Ciel. Premietame s predfilmami.

Director: Ivan Húšťava • Scenario: Peter Jaroš

Tri pätiny územia Slovenska tvoria hory. A slovenské výtvarné umenie, dráma, literatúra, film a dokonca i hudba tento fakt v podstate nemôžu a nechcú ignorovať. Reflektujú krajinu, hory a občas aj ich vrcholy, príbehy z hôr. Vytvárajú fikčné svety, ktoré sa v horách odohrávajú a súvisia s nimi. Hory majú niekedy dramatickú funkciu, niekedy sú iba pozadím. Ale prítomné sú tu výrazne a významne. V nasledujúcom texte sa stručne sústredíme na filmové diela, kde majú hory dramatickú úlohu, sú nevyhnutné pre rozvíjanie deja. Heslo sa zameria predovšetkým na tvorbu Karola Skřipského, známeho režiséra horských filmov.

Sneh pod nohami

Premietame s predfilmami: Na lyžiach cez hrebene Tatier (Skřipský, 1947), Cesta k Slnku (Skřipský, 1949)

Year: 1978

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)