Kto odchádza v daždi... / Ch ako Chlieb

35 mmOR15
Director:Martin Hollý ml.
Length:85 minutes
Genre:Drama

Kto odchádza v daždi... / Ch ako Chlieb

Kto odchádza v daždi...; Martin Hollý ml., 1974, versions: OR, languages: slk

Abecedár slovenského filmu: CH ako Chlieb. Lektorský úvod: Martin Kaňuch. Premietame s predfilmami: Chcete?, Vystrúhať znovu dreveného koníka detstva.

Director: Martin Hollý ml. • Scenario: Tibor Vichta • Kameraman: Karol Krška • Music: Zdeněk Liška

Heslo sa pokúsi o malý kultúrny profil jedenia, stolovania, zábavy, pitia, slávností v slovenskom filme. Zameria sa na priestory kuchýň a jedální, verejných (závodných) i súkromných. Načrtne fenomén rodinného krbu, domácej kuchyne, spoločného rodinného obedovania. Zameria sa na jedlo ako nutnosť lepšieho pracovného výkonu, na kritiku jedenia ako záhaľky. V ďalšom pláne chce heslo spomenúť aj osudové stretnutia či rozhodovanie sa človeka pri jedle. Heslo nevyhnutne pripomenie chlieb/jedlo ako hodnotu, zároveň sebareflexívne rozvinie analógie chleba a filmu, pečenia a tvorby.

predfilmy:
Chcete?,r. Vojtech Andreánsky, 1948
Vystrúhať znovu dreveného koníka detstva, r. Vlado Kubenko, 1973

Length: 85 min

Year: 1974

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)

Abecedár slovenského filmu: CH ako Chlieb. Lektorský úvod: Martin Kaňuch. Premietame s predfilmami: Chcete?, Vystrúhať znovu dreveného koníka detstva.

Director: Martin Hollý ml. • Scenario: Tibor Vichta • Kameraman: Karol Krška • Music: Zdeněk Liška

Heslo sa pokúsi o malý kultúrny profil jedenia, stolovania, zábavy, pitia, slávností v slovenskom filme. Zameria sa na priestory kuchýň a jedální, verejných (závodných) i súkromných. Načrtne fenomén rodinného krbu, domácej kuchyne, spoločného rodinného obedovania. Zameria sa na jedlo ako nutnosť lepšieho pracovného výkonu, na kritiku jedenia ako záhaľky. V ďalšom pláne chce heslo spomenúť aj osudové stretnutia či rozhodovanie sa človeka pri jedle. Heslo nevyhnutne pripomenie chlieb/jedlo ako hodnotu, zároveň sebareflexívne rozvinie analógie chleba a filmu, pečenia a tvorby.

predfilmy:
Chcete?,r. Vojtech Andreánsky, 1948
Vystrúhať znovu dreveného koníka detstva, r. Vlado Kubenko, 1973

Year: 1974

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)