K ako Kubal

2D35 mmOR15
Director:Viktor Kubal
Premiere:15. March 2022
Length:86 minutes
Genre:Animovaný, Pásmo krátkych animovaných filmov

K ako Kubal

K ako Kubal (pásmo); Viktor Kubal, versions: OR, languages: slk

Abecedár slovenského filmu: K ako Kubal. Lektorsky zastrešuje: Eva Šošková

Director: Viktor Kubal

Hoci jedným z výdobytkov socializmu bola emancipácia žien, tá sa odvíjala skôr od rovnosti tried než od rodovej rovnosti. Ženy sa stali ekonomicky nezávislé, ale nad často toxickými stereotypmi sa nezamýšľali ani ony ani muži. Obraz, aký o sebe vytvárali vo filme, tieto stereotypy upevňoval. Jediný autor, ktorý do animácie priniesol aktívnejšie ženské postavy, bol Viktor Kubal. Z pasívnych žien, ktoré treba zachrániť alebo ukradnúť sokovi sa pomaly stávali aktívne ženy s vlastnými záujmami a túžbami. Napriek tomu s karikatúrou, ako prostriedkom spoločenskej kritiky a zosmiešnenia, pracoval v súvislosti so ženami oproti mužským postavám veľmi rezervovane.

V pásme uvedieme:

1. Studňa lásky 11´

2. Nevera 4´

3. Kino 6´

4. Selekcia 5´

5. Marcipánová komédia 40´

6. Deduško a komputer 7´ - TV film

7. Deduško a drak 6´ - TV film

Length: 86 min

Local premiere date: 15. March 2022

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)

Abecedár slovenského filmu: K ako Kubal. Lektorsky zastrešuje: Eva Šošková

Director: Viktor Kubal

Hoci jedným z výdobytkov socializmu bola emancipácia žien, tá sa odvíjala skôr od rovnosti tried než od rodovej rovnosti. Ženy sa stali ekonomicky nezávislé, ale nad často toxickými stereotypmi sa nezamýšľali ani ony ani muži. Obraz, aký o sebe vytvárali vo filme, tieto stereotypy upevňoval. Jediný autor, ktorý do animácie priniesol aktívnejšie ženské postavy, bol Viktor Kubal. Z pasívnych žien, ktoré treba zachrániť alebo ukradnúť sokovi sa pomaly stávali aktívne ženy s vlastnými záujmami a túžbami. Napriek tomu s karikatúrou, ako prostriedkom spoločenskej kritiky a zosmiešnenia, pracoval v súvislosti so ženami oproti mužským postavám veľmi rezervovane.

V pásme uvedieme:

1. Studňa lásky 11´

2. Nevera 4´

3. Kino 6´

4. Selekcia 5´

5. Marcipánová komédia 40´

6. Deduško a komputer 7´ - TV film

7. Deduško a drak 6´ - TV film

Local premiere date: 15. March 2022

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)