TSF 2022: Peter Bebjak – multižánrová filmová i seriálová tvorba | diskusia

15
Premiere:8. April 2022
Length:90 minutes
Genre:zaner_ine

TSF 2022: Peter Bebjak – multižánrová filmová i seriálová tvorba | diskusia

TSF 2022: Peter Bebjak – multižánrová filmová i seriálová tvorba | diskusia; 2022, versions: , languages: slk

Týždeň slovenského filmu 2022.

Moderátor: Peter Gašparík

Režisér Peter Bebjak je v súčasnosti jedným z najproduktívnejších slovenských filmových i televíznych tvorcov. Diskusia s ním bude venovaná predovšetkým žánrovej rôznorodosti jeho tvorby vrátane seriálovej produkcie, uskutoční sa po projekcii filmu Správa.

moderátor: Peter Gašparík

Length: 90 min

Year: 2022
Local premiere date: 8. April 2022

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

-

Týždeň slovenského filmu 2022.

Moderátor: Peter Gašparík

Režisér Peter Bebjak je v súčasnosti jedným z najproduktívnejších slovenských filmových i televíznych tvorcov. Diskusia s ním bude venovaná predovšetkým žánrovej rôznorodosti jeho tvorby vrátane seriálovej produkcie, uskutoční sa po projekcii filmu Správa.

moderátor: Peter Gašparík

Year: 2022
Local premiere date: 8. April 2022

Country of origin:

  • Slovakia

Language version:

-