M ako mesto

35 mmOR15
Premiere:12. April 2022
Length:91 minutes
Genre:Pásmo krátkych filmov

M ako mesto

M ako mesto; versions: OR, languages: slk

Abecedár slovenského filmu. Lektorský úvod: Mgr. Petra Hanáková, PhD.

„Medzi nami: všetko to bolo z Bratislavy. A oni mi to kúpili. Ako z celého Slovenska. (...) Aj tak to nik nepozná. Ešte aj tráva rastie všade rovnaká...“ – komentuje Dibarborov „komunálny fotograf“ v krátkom filme Pohľadnice svoje výrobky, distribuované po celom Slovensku... Hoci slovenská kinematografia nikdy nebola striktne „blavo“-centrická, predsa len si logisticky náročné filmové umenie akosi prirodzene žiadalo tvoriť sa v blízkosti Centra. Vo výbere pre písmeno M (mesto) si pozrieme niekoľko krátkych filmov, ktoré ponúkajú netypickú či „tematickú“ perspektívu pohľadu na naše hlavné mesto. Niekde je to perspektíva dieťaťa (Evička ide mestom), inde „mokrá“ perspektíva (Ďalší na izbu). Inokedy mesto vnímame víkendovou prizmou („a siedmy deň v týždni“), alebo očami cudzinca (Prišiel k nám Old Shatterhand). Výnimočne je mesto nazerané – za socializmu možno aj častejšie ako dnes, kritickým okom človeka, ktorému sa „nová“ Bratislava pozvoľna odcudzuje a „stará“ Bratislava doslova rozpadá pred očami.

Tu kráčajú tragédie, r. Štefan Uher, 1957, 25´36´´
Evička ide mestom, r. Dušan Kodaj, 1958, 22´
„a siedmy deň v týždni“, r. Vojtech Andreánsky, 1958, 10´
Ďalší na izbu, r. Jozef Zachar, 1963, 10´
Pohľadnice, r. Pavol Sýkora, Mikuláš Fodor, 1966, 8´
Prišiel k nám Old Shatterhand, Dušan Hanák, 1966, 12´ 27´´
Bratislava očami Taliana, Carmine de Lipsis, 1965, 9´35

Length: 91 min

Local premiere date: 12. April 2022

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)

Abecedár slovenského filmu. Lektorský úvod: Mgr. Petra Hanáková, PhD.

„Medzi nami: všetko to bolo z Bratislavy. A oni mi to kúpili. Ako z celého Slovenska. (...) Aj tak to nik nepozná. Ešte aj tráva rastie všade rovnaká...“ – komentuje Dibarborov „komunálny fotograf“ v krátkom filme Pohľadnice svoje výrobky, distribuované po celom Slovensku... Hoci slovenská kinematografia nikdy nebola striktne „blavo“-centrická, predsa len si logisticky náročné filmové umenie akosi prirodzene žiadalo tvoriť sa v blízkosti Centra. Vo výbere pre písmeno M (mesto) si pozrieme niekoľko krátkych filmov, ktoré ponúkajú netypickú či „tematickú“ perspektívu pohľadu na naše hlavné mesto. Niekde je to perspektíva dieťaťa (Evička ide mestom), inde „mokrá“ perspektíva (Ďalší na izbu). Inokedy mesto vnímame víkendovou prizmou („a siedmy deň v týždni“), alebo očami cudzinca (Prišiel k nám Old Shatterhand). Výnimočne je mesto nazerané – za socializmu možno aj častejšie ako dnes, kritickým okom človeka, ktorému sa „nová“ Bratislava pozvoľna odcudzuje a „stará“ Bratislava doslova rozpadá pred očami.

Tu kráčajú tragédie, r. Štefan Uher, 1957, 25´36´´
Evička ide mestom, r. Dušan Kodaj, 1958, 22´
„a siedmy deň v týždni“, r. Vojtech Andreánsky, 1958, 10´
Ďalší na izbu, r. Jozef Zachar, 1963, 10´
Pohľadnice, r. Pavol Sýkora, Mikuláš Fodor, 1966, 8´
Prišiel k nám Old Shatterhand, Dušan Hanák, 1966, 12´ 27´´
Bratislava očami Taliana, Carmine de Lipsis, 1965, 9´35

Local premiere date: 12. April 2022

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (slovak)