N ako Nástup

35 mmOR15
Director:Paľo Bielik
Length:75 minutes
Genre:Pásmo krátkych filmov

N ako Nástup

N ako Nástup; Paľo Bielik, versions: OR,

Abecedár slovenského filmu. Lektorský úvod: Mgr. Petra Hanáková, PhD.

Director: Paľo Bielik

Sporadické pokusy o rozbeh vlastnej kinematografie podchytila až „štátotvorná“ iniciatíva slovensko-štátnej filmovej spoločnosti Nástup. Primárne propagandistická monopolná spoločnosť vznikla na prelome 30. a 40. rokov z iniciatívy agilného úradníka Tatrabanky Pavla Čambalu. Prvé roky bol hlavným produktom spoločnosti „servisný“ filmový týždenník. Neskôr sa žánre diferencovali a spoločnosť aj personálne rozrástla. Vyrábali sa tu „kultúrne filmy“, tematicky viazané na „krásy Slovenska“, budovanie a zveľaďovanie priemyslu či na tzv. „svojráz“. Z produkcie Nástupu nad rámec týždenníka by sa dali dramaturgicky pripraviť tri, možno štyri projekcie. Pre večer s písmenkom „N“ sme z Nástupu vytvarovali autorský profil, v ktorom si pozrieme dokumentaristické „juvenílie“ Paľa Bielika. Ex-Jánošík Bielik v spoločnosti Nástup začínal a od prvej chvíle bol jej najsľubnejším talentom.

Pod holým nebom, 1942, 14´
O zdravie robotníka, 1942, 9´14´´
Travertín – slovenský mramor, 1942. 7´47´´
V tábore HM-GIL, 1942. 6´
Chlieb náš každodenný, 1943. 6´46´´
Hlavátky, 1943. 17´
Na ostrove kormoránov, 1946. 17´28´´

Length: 75 min

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version

Abecedár slovenského filmu. Lektorský úvod: Mgr. Petra Hanáková, PhD.

Director: Paľo Bielik

Sporadické pokusy o rozbeh vlastnej kinematografie podchytila až „štátotvorná“ iniciatíva slovensko-štátnej filmovej spoločnosti Nástup. Primárne propagandistická monopolná spoločnosť vznikla na prelome 30. a 40. rokov z iniciatívy agilného úradníka Tatrabanky Pavla Čambalu. Prvé roky bol hlavným produktom spoločnosti „servisný“ filmový týždenník. Neskôr sa žánre diferencovali a spoločnosť aj personálne rozrástla. Vyrábali sa tu „kultúrne filmy“, tematicky viazané na „krásy Slovenska“, budovanie a zveľaďovanie priemyslu či na tzv. „svojráz“. Z produkcie Nástupu nad rámec týždenníka by sa dali dramaturgicky pripraviť tri, možno štyri projekcie. Pre večer s písmenkom „N“ sme z Nástupu vytvarovali autorský profil, v ktorom si pozrieme dokumentaristické „juvenílie“ Paľa Bielika. Ex-Jánošík Bielik v spoločnosti Nástup začínal a od prvej chvíle bol jej najsľubnejším talentom.

Pod holým nebom, 1942, 14´
O zdravie robotníka, 1942, 9´14´´
Travertín – slovenský mramor, 1942. 7´47´´
V tábore HM-GIL, 1942. 6´
Chlieb náš každodenný, 1943. 6´46´´
Hlavátky, 1943. 17´
Na ostrove kormoránov, 1946. 17´28´´

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version