Súkromná vojna

35 mmSVU
Director:Martin Hollý
Premiere:5. May 1978
Length:85 minutes
Genre:Drama, Historický

Súkromná vojna

Súkromná vojna; Martin Hollý, 1977, versions: SV, languages: slk

P ako povstanie / Abecedár slovenského filmu. Lektorský úvod: Rastislav Steranka

Director: Martin Hollý • Scenario: Milan Šútovec • Kameraman: Karol Krška • Actors: Jan Kačer, Leopold Haverl, Petr Čepek, Ivan Mistrík, Tibor Bogdan, František Zvarík, Anna Javorková

Slovenské národné povstanie [Povstanie] znamenalo zásadný zvrat v moderných dejinách Slovenska. V kontexte povojnovej obnovy krajiny i rozbehu národnej kinematografie sa jeho odkaz odporu proti fašizmu musel nevyhnutne prejaviť aj v tematických plánoch filmovej tvorby. Pripomínanie obetí, hodnôt, hrdinských činov Povstania sa stalo silným ideovým impulzom, záväzkom tvorby, vzorom hrdej filmovej prezentácie krajiny vo svete. Uvedený bude film: Súkromná vojna. Film vybral a lektorský úvod k nemu prednesie autor hesla P ako Povstanie Rastislav Steranka.

Length: 85 min

Year: 1977
Local premiere date: 5. May 1978

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

SV - Slovak version

P ako povstanie / Abecedár slovenského filmu. Lektorský úvod: Rastislav Steranka

Director: Martin Hollý • Scenario: Milan Šútovec • Kameraman: Karol Krška • Actors: Jan Kačer, Leopold Haverl, Petr Čepek, Ivan Mistrík, Tibor Bogdan, František Zvarík, Anna Javorková

Slovenské národné povstanie [Povstanie] znamenalo zásadný zvrat v moderných dejinách Slovenska. V kontexte povojnovej obnovy krajiny i rozbehu národnej kinematografie sa jeho odkaz odporu proti fašizmu musel nevyhnutne prejaviť aj v tematických plánoch filmovej tvorby. Pripomínanie obetí, hodnôt, hrdinských činov Povstania sa stalo silným ideovým impulzom, záväzkom tvorby, vzorom hrdej filmovej prezentácie krajiny vo svete. Uvedený bude film: Súkromná vojna. Film vybral a lektorský úvod k nemu prednesie autor hesla P ako Povstanie Rastislav Steranka.

Year: 1977
Local premiere date: 5. May 1978

Country of origin:

  • Czechoslovakia

Language version:

SV - Slovak version