Zvonky šťastia

2D35 mmOR15
Length:113 minutes
Genre:Dokumentárny

Zvonky šťastia

Zvonky šťastia; versions: OR, languages: ces, rom, slk

R ako róm / Abecedár slovenského filmu. Lektorský úvod: Zuzana Mojžišová.

Rómovia. Pokúšala sa nás od nich oslobodiť Mária Terézia; veľmi sa o to snažili naši predkovia počas nacistického Slovenského štátu; komunisti tiež usilovne prikladali ruku k dielu celých štyridsať rokov – oni už dokonca aj videli svetielko na konci tmavého tunela. Našťastie sa to nikomu z nich nepodarilo. Prečo našťastie? Lebo bez Rómov by bolo horšie na svete. V rámci hesla R ako róm budú premietnuté filmy:

Deti vetra... sú nežiaducimi, r. Martin Slivka, 1990

Kým prejdeme do nového, r. Igor Dobiš, 1979

Zvonky šťastia, r. Jana Bučka, Marek Šulík, 2012

Length: 113 min

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (czech, romany, slovak)

R ako róm / Abecedár slovenského filmu. Lektorský úvod: Zuzana Mojžišová.

Rómovia. Pokúšala sa nás od nich oslobodiť Mária Terézia; veľmi sa o to snažili naši predkovia počas nacistického Slovenského štátu; komunisti tiež usilovne prikladali ruku k dielu celých štyridsať rokov – oni už dokonca aj videli svetielko na konci tmavého tunela. Našťastie sa to nikomu z nich nepodarilo. Prečo našťastie? Lebo bez Rómov by bolo horšie na svete. V rámci hesla R ako róm budú premietnuté filmy:

Deti vetra... sú nežiaducimi, r. Martin Slivka, 1990

Kým prejdeme do nového, r. Igor Dobiš, 1979

Zvonky šťastia, r. Jana Bučka, Marek Šulík, 2012

Country of origin:

  • Slovakia
  • Czechoslovakia

Language version:

OR - Original version (czech, romany, slovak)